Ruszają testy nowego lokalnego multipleksu DAB+ w Warszawie

Ruszają testy nowego lokalnego multipleksu DAB+ w Warszawie. 24 sierpnia w Warszawie nastąpiło uruchomienie lokalnego, pilotażowego multipleksu radia cyfrowego w technologii DAB+. Docelowo na MUX znajdą się stołeczni nadawcy lokalni, m.in. Radio Kolor, czy Muzo.fm, oraz nadawcy ogólnokrajowi jak Radio Maryja, a także po raz pierwszy w eterze internetowi jak Radiojazz.fm. Za obsługę transmisji odpowiada największy alternatywny operator radiodyfuzyjny, firma BCAST. Do tej pory w cyfrowej jakości Polacy mogli posłuchać głównie audycji Polskiego Radia. Tę sytuację chciałaby zmienić Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która niedawno przedstawiła wstępne plany na zagospodarowanie trzech ogólnokrajowych i 34 lokalnych, tzw. miejskich, multipleksów radia cyfrowego. Niezależnie od działań KRRiT firma BCAST, największy alternatywny operator radiodyfuzyjny w Polsce, przygotowała infrastrukturę i uzyskała zgody regulatora na uruchomienie eksperymentalnej emisji, na początek w Warszawie. Głównym celem testów będzie sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów autorskiego rozwiązania DABCAST. Będzie to pierwsze duże wdrożenie systemu w Polsce, choć już dotychczas na bazie wybranych elementów platformy DABCAST, firma obsługuje dwa multipleksy we Włoszech i na Sardynii.
Kluczowa realizacja
DABCAST to unikalne w skali świata rozwiązanie, które umożliwia tworzenie i dostarczanie radia cyfrowego DAB+ jako usługi, stąd nazwa Radio-as-a-Service (radioasaservice.com). Dzięki niemu nadawcy nie muszą inwestować w drogi sprzęt do multipleksacji i przesyłu sygnału. Zamiast tego wykupują abonament, w ramach którego otrzymują specjalną aplikację do tworzenia i zarządzania treścią (Wirtualne Studio), natomiast wszystkie aspekty techniczne (przesył, multipleksacja i nadawanie) znajdują się po stronie BCAST i jej zagranicznych partnerów. Innowacyjność tego rozwiązania doceniła Unia Europejska, dzięki czemu DABCAST (jako jeden z niewielu projektów w Polsce) pozyskał na swoja realizację duże dofinansowanie z programu Horyzont 2020 faza II. Jednym z założeń takiej realizacji jest właśnie przygotowanie demonstracyjnej sieci, potwierdzającej działanie systemu w rzeczywistych warunkach. – Realizacja projektu DABCAST jest dla nas ważna nie tylko w kontekście naszego rodzimego rynku telekomunikacyjnego. Jeżeli testy platformy okażą się sukcesem, przygotujemy sieci demonstracyjne w oparciu o kompletne rozwiązanie DABCAST także w krajach, w których działają nasi partnerzy – m.in. we Włoszech, Niemczech czy Francji – mówi Maciej Lipiński z BCAST.
Specyfikacja techniczna
Faktyczne uruchomienie lokalnego multipleksu DAB+ nastąpiło 24 sierpnia br., choć od kilku tygodni trwają już testy. Emisja prowadzona jest na kanale 10A (częstotliwość środkowa 209,936 MHz) z dwóch anten umiejscowionych na dachu hotelu Marriott (budynek LIM Center), na wysokości ok. 167 m n.p.t. Planowana moc promieniowana emisji, ze względu na jej lokalny charakter to maksymalnie 1kW ERP. W gronie nadawców, których sygnał jest lub będzie transmitowany w cyfrowej jakości, znajdują się takie rozgłośnie lokalne, jak Radio Kolor, Muzo.fm, Radio Kampus, Radio Warszawa, a także radio internetowe Radiojazz.fm i ogólnopolskie Radio Maryja. Nadawcom udostępniona zostanie wspomniana aplikacja do zarządzania treściami radiowymi, natomiast sygnał przetwarzany i przesyłany będzie dzięki parametryzowanej i zarządzanej przez BCAST chmurze Microsoft Azure. W ramach projektu firma planuje sprawdzić również innych dostawców rozwiązań chmurowych (IBM, AWS, czy Google). Dodatkowo na obiekcie, z którego prowadzona będzie emisja, na dalszym etapie testów zostanie zainstalowany autorski sprzęt nadawczy (nadajnik podłączony do chmury DABCAST). Aby odebrać nowy multipleks (DABCAST WAWA), słuchacze będę musieli na swoich cyfrowych odbiornikach radiowych przeskanować pasmo. Programy emitowane w nowym multipleksie pojawią się na liście z odpowiednimi etykietami wraz z nadawanymi programami Polskiego Radia.
Czemu służy testowe uruchomienie ?
Celem testów będzie przede wszystkim sprawdzenie stabilności działania kompletnego rozwiązania DABCAST, zarówno w zakresie multipleksacji w chmurze dla przygotowanych wcześniej scenariuszy testowych (np. przełączanie pomiędzy multipleksami czy różnymi dostawcami chmury), jak również działania urządzeń nadawczych zamontowanych na Marriott. – W czasie pilotażu usługi wspólnie z nadawcami planujemy wykonać testy odsłuchowe. Będzie to subiektywna ocena jakości transmisji dla zadanych parametrów przepływnościowych (chodzi o kodowanie strumieni audio, czyli tzw. bitrate) i wybranych typów audycji. Zweryfikowany zostanie także zasięg i pokrycie powierzchniowe dla różnych mocy emitowanych z anteny, co pozwoli nadawcom lepiej zrozumieć różnicę w wykorzystaniu dla DAB+ innego zakresu częstotliwości niż dla FMu – mówi Maciej Lipiński z BCAST. Dodatkowo testowane będą także różne warianty Wirtualnego Studia, zarówno w wersji podstawowej, służącej do zarządzania treściami powiązanymi z DAB+, jak i rozszerzonej, pozwalającej na zarządzanie całą audycją radiową.
Warszawa jest pierwszym miastem w Polsce, w którym nadawcy będą korzystali z rozwiązania DABCAST. Obecnie trwają prace, by przeprowadzić podobne pilotaże w dwóch kolejnych lokalizacjach, w których BCAST wystąpiła z wnioskiem o obsługę lokalnych multipleksów DAB+, czyli w Gdańsku i Wrocławiu. Ponadto firma cały czas pracuje nad pozyskaniem kolejnych nadawców na wszystkie trzy multipleksy.
BCAST, to firma powstała w 2013 r., specjalizująca się w emitowaniu programów radiowych i telewizyjnych dla nadawców publicznych oraz komercyjnych. Usługi świadczy w oparciu o własną, a także współdzieloną infrastrukturę. Przedsiębiorstwo zajmuje się również kompleksowym prowadzeniem procesów inwestycyjnych związanych z budową nowych obiektów telekomunikacyjnych. BCAST posiada także swoje autorskie rozwiązanie DABCAST, pozwalające nadawcom radiowym na kreowanie i dystrybucję treści w technologii DAB+. Dzięki niemu firma, jako jedna z niewielu w Polsce, pozyskała dofinansowanie na badania i rozwój w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 faza II. DABCAST funkcjonuje także jako komórka badawczo-rozwojowa firmy skupiona na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie telekomunikacji i mediów, jak np. przemysłowy internet rzeczy (Industrial Internet of Things).
Więcej na temat firmy oraz rozwiązania znaleźć można pod adresami:
– http://bcast.pl/ oraz
– http://dabcast.net

źródło: BCAST