Decyzje deregulujące Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Decyzje Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. 26 września 2018 r. Prezes UKE, wydał decyzje deregulujące detaliczne rynki dostępu do telefonii stacjonarnej oraz hurtowy rynek rozpoczynania połączeń w sieciach stacjonarnych. Deregulacja tych rynków wynika z ich schyłkowego charakteru, co jest konsekwencją występującej stałej i niezmiennej tendencji spadkowej pod względem liczby abonentów, wysokości przychodów oraz liczby usług regulowanych. Terminy uchylenia obowiązków dla rynków detalicznych zostały określone na dzień doręczenia decyzji Orange Polska S.A. (OPL). Natomiast w przypadku hurtowego rynku rozpoczynania połączeń jest to okres 2 lat od dnia doręczenia decyzji OPL, ze względu na potrzebę zapewnienia płynnej zmiany warunków biznesowych operatorów alternatywnych korzystających z usług regulowanych oraz ochronę konsumentów, będących ich użytkownikami.
Decyzje deregulacyjne zostały również w pełni zaakceptowane przez Komisję Europejską oraz Prezesa UOKiK.
Treść decyzji znajduje się załączonych plikach:
1) R1 – jawna
2) R2 – jawna
3) R8 – jawna

źródło: UKE