Ogłoszenie o wynikach testów zawężenia ceny (Testy PS) przeprowadzonych dla usług detalicznych Orange Polska S.A.

Wyniki testu zawężenia ceny (Testy PS). Ogłoszenie o wynikach testów zawężenia ceny (Testy PS) przeprowadzonych dla usług detalicznych Orange Polska S.A. W dniach od 31 sierpnia 2018 r. do 29 września 2018 r. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej zostały przeprowadzone Testy PS w odniesieniu do usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w opcji przepływności 1 Gbit/s, w technologii GPON, usługa występuje jako usługa pojedyncza oraz jako usługa wiązana
Dokumenty:
treść Ogłoszenia

źródło: UKE