Tauron: 187 mln zł na likwidację wykluczenia cyfrowego w południowej Polsce

187 mln zł na likwidację wykluczenia cyfrowego w południowej Polsce. TAURON zbuduje szerokopasmową sieć dostępu do internetu w siedmiu regionach południowej Polski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Spółka przedstawiła szczegóły swojego zaangażowania w program rozwoju dostępu do szerokopasmowego internetu podczas konferencji dotyczącej POPC zorganizowanej w poniedziałek w Katowicach. W trakcie wydarzenia TAURON podjął również wyzwanie Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego, angażując się w Europejski Tydzień Kodowania. CodeWeek, to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa “ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem.
Dodatkowo, Grupa zakupi roboty do kodowania dla szkół podstawowych w Tarnowskich Górach. Klasa informatyczna Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w tym mieście zostanie z kolei objęta patronatem TAURONA, dzięki czemu otrzyma komputer do kodowania, a najlepszy uczeń klasy będzie miał możliwość odbycia praktyk w Grupie. TAURON zaangażował się w rozwój sieci światłowodowych w Polsce, uczestnicząc w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, którego celem jest likwidacja białych plam (miejsc, w których Internet nie jest dostępny wcale lub jakość sygnału nie pozwala na efektywne użytkowanie). W siedmiu obszarach, zlokalizowanych na południu Polski (oświęcimskim, rybnickim, wałbrzyskim A i B, sosnowieckim, katowickim i tyskim, krakowskim i tarnowskim) Grupa wygrała dofinansowanie na realizację projektów światłowodowych w ramach POPC. Wartość dofinansowania na obszarach, na których wygrał TAURON wynosi 187 milionów złotych. – Budowa szerokopasmowego internetu oznacza dla TAURONA zaangażowanie w bezprecedensowy program rozwoju cywilizacyjnego Polski, a równocześnie rozszerzenie aktywności biznesowej na nowe obszary – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Program POPC umożliwi nam dostarczenie szybkiego internetu do 601 szkół i ponad 102 tysięcy klientów w tzw. “białych plamach”, czyli miejscach, które obecnie nie mają dostępu do sieci – dodaje prezes TAURONA. Celem Programu w skali całego kraju jest zapewnienie możliwości dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s dla gospodarstw domowych i co najmniej 100 Mb/s dla szkół. Pierwszy raz w historii funduszy europejskich przeznaczonych na wsparcie infrastruktury telekomunikacyjnej zorganizowano wsparcie finansowe na taką skalę. Dofinansowanie projektu POPC dla grupy TAURON zgodnie ze złożonymi wnioskami wynosi ok. 75 % środków kwalifikowanych na potrzeby budowy sieci światłowodowej FTTH oraz rozwoju usług dostępu do Internetu szerokopasmowego. Dofinasowanie obejmuje obszary określone jako “białe plamy”. – W wyniku przystąpienia do konkursu POPC i realizacji projektów konkursowych, TAURON Obsługa Klienta rozpocznie działalność biznesową jako operator dostępu do usług hurtowych na istniejącej infrastrukturze światłowodowej i zbuduje sieć szkieletową na wybranych obszarach konkursowych, znajdujących się w zasięgu działalności Grupy TAURON. Model biznesowy zostanie oparty o portfel usług skierowanych do operatorów detalicznych – mówi Andrzej Grochowalski, wiceprezes ds. IT w TAURON Obsługa Klienta. Infrastruktura światłowodowa dla klientów indywidulanych (FTTH) szerokopasmowy i niezawodny transfer pomiędzy urządzeniami przesyłowymi. Sam światłowód, to przezroczyste włókno szklane z tworzywem sztucznym, a przesyłanie danych odbywa się za pomocą światła. Światłowód zapewnia stabilny dostęp do telefonu, telewizji i Internetu z szybkością do 1000 Mb/s. Obecnie usługami świadczonymi na sieciach światłowodowych FTTH w Polsce objętych jest jedynie około 4 % abonentów. To nie koniec inwestycji w sieci szerokopasmowe. Właśnie został uruchomiony kolejny nabór dzięki, któremu inwestycje z POPC obejmą pozostałe tereny nie wyłonione w poprzednich edycjach. Środki przeznaczone na ten cel to ponad 143 mln zł. Na projekty operatorów Centrum Projektów Polska Cyfrowa czeka do 11 stycznia 2019 r.

źródło: Tauron