Naukowcy z PG opracowują innowacyjną metodę pomiarów mobilnych z użyciem anten satelitarnych

Naukowcy z PG opracowują innowacyjną metodę pomiarów mobilnych z użyciem anten satelitarnych. Zespół pracowników z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki i Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska uczestniczy w projekcie badawczo-rozwojowym, którego celem jest opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego. W ramach dotychczasowych badań opracowana została nowatorska metoda pomiarów mobilnych, polegająca na rejestrowaniu współrzędnych osi torów kolejowych za pomocą anten satelitarnych zainstalowanych na poruszających się pojazdach szynowych. Projekt “InnoSatTrack”, pt. “Opracowanie innowacyjnej metody wyznaczania precyzyjnej trajektorii pojazdu szynowego”, który uzyskał dofinansowanie w ramach programu BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020), będzie realizowany do 2021 r. przez konsorcjum Politechniki Gdańskiej (Wydział Elektrotechniki i Automatyki – Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – Katedra Transportu Szynowego i Mostów) – lider przedsięwzięcia oraz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (Wydział Nawigacyjny – Katedra Geodezji i Oceanografii)
Czytaj dalej …

źródło: Politechnika Gdańska