Zakończenie konsumenckich testów mechanizmu monitorowania jakości internetu

Zakończenie konsumenckich testów mechanizmu monitorowania jakości internetu. Zakończyły się skierowane do użytkowników testy mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu. Wzięło w nich udział ponad 1600 osób, które wykonały ponad 7500 pomiarów. Testy były ostatnim etapem przed wdrożeniem bezpłatnego mechanizmu, mającego służyć konsumentom do sprawdzenia prędkości wysyłania i pobierania danych, opóźnienia oraz zmienności opóźnienia usługi stacjonarnego internetu. W odróżnieniu od innych narzędzi dostępnych w sieci aplikacja pozwala na wiarygodny pomiar usługi, gdyż zweryfikuje w jakich warunkach był realizowany. Sprawdza m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika. Testy mechanizmu wykonać mógł każdy użytkownik internetu. Wzięło w nich udział 1616 osób, które wykonały w aplikacji dla Windows 1438 pomiary certyfikowane internetu stacjonarnego, dokonane gdy urządzenie końcowe użytkownika wykorzystane do pomiaru spełniało wymagania zapewniające wiarygodność pomiaru niezbędną w postępowaniu reklamacyjnym. Wykonali oni również w aplikacji dla Windows i aplikacji Web 4247 pomiarów niecertyfikowanych, tj. pomiarów dokonanych w celach informacyjnych, gdy urządzenie końcowe użytkownika wykorzystane do pomiaru nie spełniało wszystkich wymagań, np. było podłączone za pomocą Wi-Fi. Ponadto użytkownicy wykonali pomiary jakości internetu mobilnego, a więc niepodlegające certyfikacji: dzięki aplikacji Android – 1694 i aplikacji iOS – 157. Użytkownicy testów podzielili się szeregiem uwag, które zostały uwzględnione przez dostawcę mechanizmu – wybraną w konkursie Otwórz w nowym oknie firmę V-Speed sp. z o.o. Dzięki temu dwukrotnie poprawiono silnik pomiarowy z powodu braku uwzględnienia dodatkowych czynników mających wpływ na szacowanie prędkości, poprawiono odczytywanie parametrów Wi-Fi, ograniczono szacowanie prędkości łącza do maksymalnie 1.1-1.2 Gb/s, zapewniono też wsparcie dla IPv6. Nie zgłoszono natomiast żadnych problemów związanych z poprawnością wyników pomiarów, generowaniem raportów z certyfikowanych pomiarów, aplikacją WEB i obsługą panelu www użytkownika. Mechanizm przejdzie teraz ostateczną weryfikację, a następnie Prezes UKE dokona certyfikacji mechanizmu. Wówczas wyniki będą mogły być wykorzystane w celu weryfikacji jakości dostarczanej usługi z warunkami określonymi w umowie

źródło: UKE