Energa-Operator wybiera T‑Mobile Polska

Energa-Operator wybiera T‑Mobile Polska. T‑Mobile Polska zwyciężył w przetargu na dostarczenie spółce ENERGA-Operator S.A. 244 tysięcy kart SIM, które zostaną wykorzystane w licznikach zużycia energii elektrycznej. 15 listopada, w Gdańsku przedstawiciele T‑Mobile Polska oraz operatora systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej ENERGA – Operator SA podpisali umowę ramową o współpracy. Zawarty kontrakt jest konsekwencją wyboru przez ENERGA-Operator S.A. oferty T‑Mobile Polska w publicznym przetargu na świadczenie usług transmisji danych w technice 3GPP. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności aktywację i utrzymanie 244 tys. łączy 3GPP wraz z usługami dodatkowymi (SMS, CSD, łącza dzierżawione, APN, wsparcie). Kluczowym elementem projektu realizowanego dla ENERGA-Operator S.A. jest zapewnienie najwyższej niezawodności działania usług w sieci radiowej. Dzięki najlepszemu zasięgowi sieci T‑Mobile jesteśmy w stanie zapewnić dostępność transmisji danych nawet w najtrudniej dostępnych lokalizacjach, a najwyższa jakość naszej sieci pozwala nam zapewnić odporność systemu na awarie i zagwarantować odpowiednio wysoki poziom umowy SLA – powiedział Piotr Markowski, Dyrektor Pionu Rynku Biznesowego T‑Mobile Polska. Przedmiotowe postępowanie na dostarczenie usług telekomunikacyjnych zostało poprzedzone dialogiem technicznym, w którym udział wzięli najwięksi w kraju operatorzy telekomunikacyjni. Ostatecznie oferta T‑Mobile została oceniona najwyżej, przy uwzględnieniu kryterium ceny oraz funkcjonalności oprogramowania narzędziowego. Umowa ramowa została podpisana na okres 4 lat

źródło: T-Mobile