Wdrożenie 5G – prezentacja Prezesa UKE na Ericsson Radio Tech

Wdrożenie technologii 5G w Polsce. W związku z dużym zainteresowaniem oraz licznymi zapytaniami z rynku, publikujemy prezentację, prezentowaną przez Prezesa UKE Marcina Cichego 14 listopada w ramach Ericsson Radio Tech Day oraz 21 listopada w ramach Łódzkich Dni Informatyki. Prezentacja przedstawia aktualny status prac UKE nad wdrożeniem 5G w Polsce, w szczególności analizę dostępności częstotliwości w głównych miastach Polski, plany ich dystrybucji oraz aktualne benchmarki w innych państwach UE. Ewentualne pytania prosimy kierować do p. Pawła Deoniziaka na adres pawel.deoniziak@uke.gov.pl

źródło: UKE