Wchodzą w życie zmiany dla samorządów, świadczących darmowy internet

Wchodzą w życie zmiany dla samorządów świadczących darmowy internet. 12 grudnia wchodzą w życie zmiany w Megaustawie dotyczące warunków świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) bezpłatnego dostępu do internetu. Zgodnie z nowelizacją, JST nie muszą już otrzymywać zgody – decyzji Prezesa UKE na świadczenie usługi bezpłatnego dostępu do internetu. Samorząd musi jedynie zgłosić Prezesowi UKE taką działalność. Nowe hotspoty powinny być zlokalizowane tylko w miejscach publicznych, a ich przepływność nie może być niższa niż 30 Mb/s. W przypadku działających już hotspotów przewidziano 3-letni okres przejściowy, podczas którego będą obowiązywały warunki wskazane w wydanych już decyzjach Prezesa UKE. O zmianach przeczytacie także w naszym wcześniejszym komunikacie. W Biuletynie Informacji Publicznej dostępny jest nowy formularz zgłoszeniowy dla JST

źródło: UKE