Porozumienie Ministerstwa Cyfryzacji i GPW w sprawie wykorzystania technologii blockchain

Porozumienie Ministerstwa Cyfryzacji i GPW w sprawie wykorzystania technologii blockchain. Ministerstwo Cyfryzacji oraz GPW podpisały porozumienie na rzecz wykorzystania technologii blockchain na rynku kapitałowym. Współpraca z GPW wesprze działania Ministra Cyfryzacji w zakresie wdrażanie projektów cyfryzacji państwa wykorzystujących technologię blockchain. Ministerstwo Cyfryzacji i Giełda Papierów Wartościowych zawarły porozumienie w sprawie współpracy w obszarze zastosowań technologii blockchain w przestrzeni publicznej. Celem porozumienia jest zwiększenie wykorzystania technologii blockchain na rynkach kapitałowych, a następnie wdrożenie analogicznych rozwiązań tam, gdzie mogą ona poprawić wydajność, skuteczność i produktywność procesów w gospodarce i w administracji.
– Chcemy wspólnie tworzyć przyjazne i bezpieczne środowisko dla firm technologicznych. Powinniśmy szukać okazji do wzajemnego wzmacniania trendów rozwojowych w blockchain, AI, IoT, chmurze – mówił wiceminister cyfryzacji, Karol Okoński. – Nasza współpraca będzie stanowić podstawę do wypracowania propozycji standardów dla projektów w technologii blockchain. Zamierzamy np. promować standardy bezpieczeństwa, przyczyniające się do wzrostu zaufania w obrocie gospodarczym i w administracji publicznej – dodał minister Okoński. Współpraca Ministra Cyfryzacji i GPW może stanowić podstawę wypracowania propozycji wymagań dla projektów realizowanych z użyciem technologii blockchain oraz otwartych danych publicznych, co wpisuje się w megatrendy technologiczne (w tym np. sztuczną inteligencję czy internet rzeczy). – Poprzez podpisane dzisiaj porozumienie, GPW deklaruje istotne wsparcie w procesie cyfryzacji państwa. Do tej pory, zaledwie 5 proc. spośród najważniejszych giełd na świecie zastosowało blockchain, zaś 70 proc. pracuje nad wdrożeniem tej technologii. Skupiając się na jej implementacji, mamy szansę znaleźć się w światowej awangardzie. Na rynku kapitałowym, blockchain może stać się istotnym elementem funkcjonowania rynku obligacji i pożyczek, nowego rynku prywatnego, systemów post trade, e-votingu czy rozliczania transakcji online – powiedział Marek Dietl, prezes zarządu GPW.  Wśród najważniejszych priorytetów Ministra Cyfryzacji i GPW jest opracowanie standardów bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym i w administracji publicznej, stworzenie środowiska testowego (sandbox), służącego ewaluacji nowych rozwiązań dla administracji publicznej i gospodarki, a także opracowanie wymagań dla rozwiązań, obejmujących tokenizację dokumentów, papierów wartościowych i praw, wspierających bezpieczeństwo i skuteczność obrotu gospodarczego oraz procesów w administracji. Blockchain jest technologią umożliwiającą zawieranie transakcji, przechowywanie lub organizowanie informacji w sposób transparentny i bezpieczny. Dzięki wykorzystaniu kryptografii transakcje zawierane za pośrednictwem blockchaina nie wymagają weryfikacji przez instytucje pośredniczące. Można też dysponować niezawodnym systemem identyfikacji. Zastosowania blockchain będą się przyczyniać do stworzenia w Polsce przyjaznego i bezpiecznego środowiska dla nowych firm technologicznych

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji