Ericsson: wyniki operacyjne za IV kwartał 2018 r. i rok 2018

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2018
Podsumowanie czwartego kwartału:
– Sprzedaż wzrosła o 10% r/r. Sprzedaż skorygowana o porównywalne jednostki i waluty wzrosła o 4% r./r.
– Sprzedaż w segmencie Networks, skorygowana o porównywalne jednostki i waluty wzrosła o 6% r/r. Sprzedaż w dziale Digital Services skorygowana o porównywalne jednostki i waluty wzrosła o 5% r/r.
– Koszty związne z aktualizacją strategii Business Support System (BSS) w wysokości -6.1 mld SEK , w tym -3.1 mld SEK koszty restrukturyzacji, wpłynęły na zysk operacyjny czwartego kwartału w dziale Digital Services.
– Marża brutto wyniosła 25,7% (21,6%). Marża brutto, z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji oraz pozostałych kosztów związanych ze zmienioną strategią BSS, poprawiła się do 36.3%, na co wpływ miała redukcja kosztów, rozwój Ericsson Radio System (ERS), przegląd kontraktu Managed Services.
– Marża operacyjna wyniosła -2.9 % (-33.3 %). Marża operacyjna, z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji pozostałych kosztów związanych ze zmienioną strategią BSS, wyniosła 8.7%.
– Marża operacyjna w dziale Networks, z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji, wyniosła 17.5% (8.5%).
– Zysk operacyjny w dziale Digital Services, z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji oraz pozostałych kosztów związanych ze zmienioną strategią BSS, wyniósł -0.6 mld SEK.
– Marża operacyjna w dziale Managed Services, z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wzrosła do 5.2% (-13.0 %). Zakończono rewizję wszystkich 42 nieskutecznych umów z klientami.
Podsumowanie roku 2018:
– Odnotowana sprzedaż wzrosła o 3 %. Sprzedaż skorygowana o porównywalne jednostki i waluty wzrosła o 1 %, wraz ze wzrostem o 3% w segmencie Networks – jest to pierwszy rok wzrostu organicznego dla firmy Ericsson od 2013 roku.
– Marża brutto wyniosła 32.3% (23.3 %). Marża brutto, z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji, poprawiła się do 35.2 % (25.9 %), wpływ miała redukcja kosztów, rozwój produktów Ericsson Radio System (ERS) oraz przegląd kontraktów Managed Services.
– Zysk operacyjny wyniósł 1.2 mld SEK (-34.7 mld SEK). Zysk operacyjny z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wyniósł 9.3 mld SEK (-26.2 mld SEK), wpływa miała wysoka marża i sprzedaż oraz niższe koszty operacyjne.
– Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 9.3 mld SEK (9.6 mld SEK). Wolne środki pieniężne, wyłączając M&A wyniosły 4.3 mld SEK (4.8 mld SEK). Wolne środki pieniężne na koniec roku wyniosły 35.9 mld SEK (34.7 mld SEK).
– Zarząd zaproponuje dywidendę za 2018 rok w wysokości 1.00 SEK (1.00 SEK) za akcję

SEK b.

Q4
2018

Q4
2017

YoY
change

Q3
2018

QoQ
change

Full-year
2018

Full-year
2017

Full-year
change

Net sales 63.8 57.9 10% 53.8 19% 210.8 205.4 3%
Sales growth adj. for comparable units and currency 4% 19% 1%
Gross margin 25.7% 21.6% 36.5% 32.3% 23.3%
Operating income (loss) -1.9 -19.3 3.2 -157% 1.2 -34.7
Operating margin -2.9% -33.3% 6.0% 0.6% -16.9%
Net income (loss) -6.5 -18.5 2.7 -6.3 -32.4
EPS diluted, SEK -1.99 -5.63 0.83 -1.98 -9.94
EPS (non-IFRS), SEK [1] -0.77 -1.09 1.03 -175% 0.27 -3.24
Cash flow from operating activities 4.3 11.2 -62% 2.0 110% 9.3 9.6 -3%
Free cash flow excluding M&A [2] 3.0 10.2 -71% 0.7 4.3 4.8 -12%
Net cash, end of period 35.9 34.7 4% 32.0 12% 35.9 34.7 4%
Gross margin excluding restructuring charges 32.0% 25.1% 36.9% 35.2% 25.9%
Operating income (loss) excluding restructuring charges 2.6 -16.9 3.8 -33% 9.3 -26.2 -135%
Operating margin excluding restructuring charges 4.0% -29.1% 7.0% 4.4% -12.8%

Pełny raport dostępny jest tutaj:
https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2018/12month18-en.pdf

źródło: Ericsson