UKE: Inne porozumienia

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie umów międzynarodowych dotyczących zatwierdzania uzgodnień pomiędzy operatorami sieci radiokomunikacyjnych zawartych z administracjami łączności krajów sąsiednich. Treść porozumienia jest dostępna po kliknięciu w link umieszczony w kolumnie “Strony”
Zawartość tabel dostępna pod tym adresem

źródło: UKE