UKE: sprawozdanie z działalności Prezesa

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prezesa UKE za 2018 r. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej za 2018 rok dla działu administracji rządowej: informatyzacja i łączność.
treść dokumentu

źródło: UKE