Ukraińcy w Polsce: preferencje i wybory. Badania Selectivv

Czy Ukraińcy wiążą swoją przyszłość z naszym krajem ? – najnowsze badanie Selectivv. W jakich miastach w Polsce mieszka najwięcej osób z Ukrainy? Czy planują w najbliższym czasie powiększenie rodziny ? Jakich operatorów komórkowych najczęściej wybierają i z oferty jakich rodzimych banków korzystają ? Na te i inne pytania odpowiada najnowsza analiza Selectivv, firmy specjalizującej się w profilowaniu danych o użytkownikach smartfonów i tabletów na potrzeby marketingu i badań. Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Lublin, Katowice i okręg górnośląski, to największe skupiska osób pochodzenia ukraińskiego w Polsce. W stolicy Ukraińcy najczęściej zamieszkują Pragę oraz Ursynów, a także dzielnicę Wesoła i podwarszawski Sulejówek, gdzie znajdują się hotele pracownicze. W Trójmieście najchętniej wybierają gdański Wrzeszcz i Chełm, a od Gdyni wolą okoliczną Rumię. Duże skupisko obywateli Ukrainy znajduje się również na terenach sadowniczych: w regionie grójecko-wareckim, największym tego typu w kraju, oraz w okolicach Radomia. Skąd to wiemy ? Dzięki badaniu firmy Selectivv, specjalizującej się w pozyskiwaniu, analizie i profilowaniu danych z kanału mobile. Selectivv, na potrzeby niniejszej analizy przyjął, że “osoba z Ukrainy mieszkająca w Polsce”, to taka, która posiada kartę SIM polskiego operatora, ale w telefonie ma ustawiony język rosyjski lub ukraiński oraz minimum raz w przeciągu 2018 r. była na terenie Ukrainy i/lub zmieniła w tym czasie kartę SIM na operatora ukraińskiego. Na tej podstawie do badania wybrana została próba ponad 600 tys. użytkowników z liczby 1 250 000 obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Polski i sprofilowanych w bazie Selectivv DMP. O tym, że Ukraińcy wiążą przyszłość z naszym krajem świadczy większa skłonność do zakładania rodziny. Widać to na przykładzie korzystania z aplikacji pomocnych przy planowaniu ciąży. Zgodnie z danymi firmy Selectivv, w styczniu 2019 r. z tego typu aplikacji korzystało blisko 12 % Ukrainek mieszkających w Polsce. To ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy to plany związane z powiększeniem rodziny wykazywało niespełna 5 % kobiet. Chęć założenia rodziny nie dziwi, jeśli spojrzymy na piramidę wieku obywateli Ukrainy przebywających w Polsce: 67 % osób jest w wieku reprodukcyjnym, w tym: w wieku 21-30 lat jest 38 % Ukraińców i Ukrainek, a w wieku 31-40 lat – 29 % z nich. Mniej liczna jest populacja osób w wieku 41-50 lat i wynosi ok. 15 %, natomiast powyżej 51 roku życia jest zaledwie 7 % Ukraińców, mieszkających w naszym kraju. W Polsce przebywa więcej Ukraińców niż Ukrainek. Przedstawiciele płci męskiej stanowią ponad 56 %, kobiet jest ok. 44 %. Mężczyźni przeważają w miastach do 100 tys. mieszkańców i w mniejszych miejscowościach, gdzie stanowią blisko 53 % obywateli Ukrainy. Odwrócone proporcje występują natomiast w większych ośrodkach. Tutaj, na ponad 53 % Ukrainek przypada niecałe 47 % Ukraińców. Powyższy rozkład płci może mieć związek z większą liczbą miejsc pracy w branży usługowej w dużych miastach, będącej nadal domeną kobiet: w restauracjach, sklepach, salonach kosmetycznych czy w opiece medycznej oraz częstszym zatrudnianiem mężczyzn do prac fizycznych w mniejszych miejscowościach – w budownictwie i produkcji czy na terenach wyspecjalizowanych w rolnictwie. Na podstawie danych z kanału mobile wiadomo także, że najczęściej używanymi aplikacjami bankowymi na smartfonach są te, przygotowane przez PKO BP, następnie Pekao oraz mBank. Ponadto, szacuje się, że ok. 95 % Ukraińców zatrudnionych legalnie w naszym kraju posiada polskie konto bankowe. To znaczące udogodnienie dla osób z Ukrainy – ukraińskie banki nie są objęte systemem IBAN, transfer pieniędzy trwa więc długo i jest stosunkowo drogi. Oprócz polskich banków, Ukraińcy mieszkający w naszym kraju korzystają również z ofert polskich sieci telefonicznych. Klienci polskich operatorów komórkowych z ustawionym językiem rosyjskim najczęściej wybierają sieci:
– Play (40 %) i T-Mobile (37 %), a następnie
– Orange (13 %) oraz
– Plus/Cyfrowy Polsat (10 %)
Natomiast, wśród osób z ustawionym językiem ukraińskim, większą przewagę procentową nad pozostałymi operatorami odnotowała sieć
– Play (43 %)
– Z T-Mobile korzystało 36 % Ukraińców,
– z Orange 12 %,
– natomiast Plus/Cyfrowy Polsat wybrało 9 %
Dzięki możliwościom gromadzenia i analizy danych ze smartfonów, możliwe jest zbadanie zachowań konsumenckich, a tym samym dopasowanie działań komunikacyjnych, odpowiadających na potrzeby konkretnych grup społecznych. Pozyskane dane dotyczące osób z Ukrainy mieszkających w naszym kraju – zarówno demograficzne, jak i odnoszące się do usług, z których korzystają – pokazują, że coraz częściej pojawiające się na rynku oferty banków i operatorów komórkowych, przygotowywane pod tę grupę narodowościową, stanowią dobrze przemyślaną strategię komunikacyjną firm
interaktywna mapa, obrazująca strefy zamieszkania obywateli Ukrainy

O Selectivv
Od założenia w 2015 roku Selectivv specjalizuje się w pozyskiwaniu, analizie i profilowaniu danych z kanału mobile. Firma posiada obecnie największy w Europie zbiór informacji o właścicielach smartfonów i tabletów, który obejmuje łącznie 120 mln użytkowników, z czego 14 mln w Polsce. Dostęp do nich pozwala Selectivv realizować skuteczne kampanie mobile marketingowe oraz projekty badawcze. W swoim portfolio firma posiada autorskie rozwiązania i narzędzia typu SaaS służące profilowaniu danych pozyskiwanych z kanału mobile oraz analizie danych o lokalizacji. Należą do nich: Geotrapping®, Wifitrapping, Selectivv Viewer, Selectivv Meter, technologia służąca do kodowania ultradźwięków DOV-e (Data Over Voice Encoding) oraz rozwiązania integrujące mobile z DOOH (Digital Out Of Home). Oferowane rozwiązania znajdują zastosowanie w takich branżach jak: handel, transport, telekomunikacja, turystyka, bankowość, consulting i analizy z obszaru big data. Analiza danych gromadzonych w Selectivv DMP pozwoliła na wyróżnienie ponad 60 profili użytkowników m.in.: kobiet w ciąży, bywalców galerii handlowych, użytkowników bankowości mobilnej czy aplikacji muzycznych. Algorytmy Selectivv potrafią przewidzieć średnio 362 informacje o użytkownikach, m.in. dane demograficzne, zainteresowania, jego styl życia oraz dane o lokalizacji.
Zapraszamy na stronę: selectivv.com

źródło: Selectivv