Prezes UKE o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie za 2018 rok

Kontrola zarządcza, a zasadniczo jej efekty – w instytucjach państwowych stały się w ostatnim czasie wyznacznikiem jakości działania oraz zgodności podejmowanych czynności zarówno z prawem, jak i wewnętrznymi procedurami: Zarządzenia, Regulaminy, Okólniki, etc. Wyniki kontroli zarządczej za 2018 rok publikuje również Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Z danymi, prezentującymi wskazany obszar można zapoznać się tutaj

źródło: UKE