Zmiany w spółkach grupy Cyfrowy Polsat

Wczoraj Rada Nadzorcza Cyfrowego Polsatu podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 kwietnia br. Jacka Felczykowskiego w skład Zarządu Spółki Cyfrowy Polsat i powierzyła mu pełnienie funkcji Członka Zarządu. Jacek Felczykowski nadal będzie Członkiem Zarządu Polkomtelu, operatora sieci Plus. Została również podjęta decyzja o rozszerzeniu od 1 kwietnia br. Zarządu Polkomtelu, do którego na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, dołączy w randze Członka Zarządu – Justyna Kulka. Również z dniem 1 kwietnia br. do Zarządu Telewizji Polsat na mocy uchwały Rady Nadzorczej wejdą i będą w nim pełnili funkcje Członków Zarządu: Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, Adam Nowe oraz Janusz Pliszka. Katarzyna Ostap-Tomann, która odpowiada za finanse Grupy Cyfrowy Polsat i pełni funkcje Członka Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, podjęła decyzję o rezygnacji z dniem 31 marca br. z zasiadania w Zarządzie Telewizji Polsat i przekazaniu tej funkcji Januszowi pliszce – swojemu dotychczasowemu zastępcy. Tomasz Gillner-Gorywoda, który z dniem 31 marca br. złożył rezygnację z zasiadania w Zarządzie Cyfrowego Polsatu, nadal będzie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Polkomtelu. Dariusz Działkowski z dniem 31 marca br. złożył rezygnację z zasiadania w Zarządzie Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat, przy czym pozostanie w strukturach Grupy w obszarze techniki. Przypominam również, że 1 kwietnia br. funkcję Prezesa Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu obejmie Mirosław Błaszczyk, funkcję Wiceprezesa Zarządu tych spółek obejmie Maciej Stec, a Stanisław Janowski rozpocznie pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Telewizji Polsat

źródło: Cyfrowy Polsat