Realizacja POPC: wsparcie instytucji – finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego

Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Działanie 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC, Polska Cyfrowa / Poddziałanie 4.1.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, 2014-2020
Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w 2019 r.
Celem projektu jest zapewnienie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, niezbędnych zasobów technicznych oraz szkoleniowych do prawidłowego realizowania funkcji instytucji o charakterze specjalistycznym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt na 2019 r. obejmuje wydatki na: zakup ekspertyz i analiz, zakup usług wsparcia eksperckiego, wynajem środków transportu, koszty delegacji związane z dojazdem na szkolenia i spotkania robocze oraz poniesione w związku z prowadzeniem kontroli w ramach POPC, szkolenia specjalistyczne oraz miękkie dla pracowników UKE zaangażowanych w realizację POPC, szkolenia organizowane przez UKE dla beneficjentów.
Całkowita wartość projektu: 1 550 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 311 765,00 PLN

źródło: UKE