Wizyta studyjna BEREC – Chiny

Wizyta studyjna BEREC. Co roku Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) organizuje wizytę studyjną w kraju spoza UE, aby pozyskać informacje na temat lokalnych rynków łączności elektronicznej i ekosystemu cyfrowego. Delegacja BEREC prowadzi dyskusje techniczne z przedstawicielami agencji regulacyjnych, odpowiednich ministerstw, a także operatorów telekomunikacyjnych i innych zainteresowanych stron z branży. W zeszłym roku delegacja odwiedziła Kanadę i Stany Zjednoczone. Wśród odwiedzonych wcześniej krajów znalazły się Japonia i Indie. W tym roku, od 31 marca do 5 kwietnia, przewodniczący BEREC w 2019 r. Jeremy Godfrey (ComReg) i wiceprzewodniczący: Johannes Gungl (RTR), Dan Sjöblom (PTS), Marcin Cichy (UKE), Tanja Muha (AKOS), Konstantinos Masselos (EETT) i Elisabeth Aarsaether (Nkom), oraz Tom Boyce (ComReg) i Elisabeth Dornetshumer (RTR) odwiedzą Pekin, Hongkong i Shenzhen w Chińskiej Republice Ludowej. Delegacja ma spotkać się z instytucjami z UE (Przedstawicielstwo i Ambasador UE w Chinach i Hong Kongu oraz unijna izba handlowa), organami administracji krajowej: Chińską Akademią Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (China Academy for Information and Communications Technology, CAICT), Biurem Handlu i Rozwoju Gospodarczego (Commerce and Economic Development Bureau) i organem regulacyjnym z Hongkongu (Office of the Communications Authority, OFCA). Ponadto delegacja spotka się z operatorami telekomunikacyjnymi (China Mobile, Hutchinson i PCCW), internetowym dostawcą e-commerce (Tencent) i producentami sprzętu (ZTE, Huawei)

źródło: UKE