UKE: Historia regulatora w pigułce

Urząd Komunikacji udostępnia zainteresowanym nieco historii o swoim istnieniu. Na tę okoliczność, w internetowym serwisie regulatora pojawiła się dedykowana zakładka, o jednoznacznie brzmiącej nazwie: „Historia„. Tam dowiemy się o ewolucji Urzędu, m.in. o tym, że niegdyś UKE nosił nazwę Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna, zaś redaktor naczelny i właściciel serwisu pamiętają w związku z powyższym czasy, kiedy na korzystanie z radia CB należało mieć pozwolenie radiowe, działalność ta była realnie kontrolowana, podczas „łączności” obowiązywała kultura, korzystający mieli wiedzę, co znaczy kanał radiowy i częstotliwość radiowa
Zainteresowanych zapraszamy do lektury materiału

źródło: UKE