Play informuje: zmiana cen za połączenia międzynarodowe na obszarze UE

Rzecznik Play, Marcin Gruszka informuje: Połączenia międzynarodowe tanieją. Obniżamy ceny za połączenia międzynarodowe i smsy do Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z 11 grudnia 2018 roku obniżamy w Play ceny połączeń międzynarodowych i SMS-ów do Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i w Liechtenstein dla klientów indywidualnych(konsumentów)
Nowe ceny to:
– 1 zł za minutę połączenia głosowego
– 0,31 zł za SMS-a
Nowe ceny obowiązują od 15 maja 2019 roku i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
Powyższe zmiany są obniżeniem cen usług telekomunikacyjnych i wynikają ze zmiany przepisów prawa. Jeżeli ich nie akceptujesz, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych (“Umowa”). Możesz to zrobić do dnia wejścia tych zmian w życie. Jeżeli jednak przy podpisywaniu Umowy przyznaliśmy Ci ulgę, będziesz musiał zapłacić opłatę specjalną/karę umowną. Jej wysokość nie przekroczy przyznanej ulgi. Opłatę specjalną/karę umowną pomniejszymy o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania

źródło: Play