Raport Ericsson ConsumerLab obala mity wokół 5G dla klientów

Raport Ericsson ConsumerLab obala mity wokół 5G dla klientów
– Konsumenci dostrzegają krótkoterminowe korzyści płynące z wprowadzenia sieci 5G, oczekując na technologię odciążającą przepełnioną sieć miejską oraz oferującą większy wybór domowych łączy szerokopasmowych
– Użytkownicy smartfonów twierdzą, że są skłonni płacić 20 procent więcej za korzystanie z usług 5G, natomiast połowa osób, ktora szybko wypróbowuje nowości pojawiające się na rynku, jest skłonna płacić aż o 32 procent więcej
– Ilość zużywanych danych przez jednego na pięciu użytkowników smartfonów mogłaby przekroczyć 200 GB miesięcznie w 2025 r., dzięki korzystaniu z urządzeń działających w technologii 5G
Firma Ericsson opublikowała nowy raport ConsumerLab, który obala mity nagromadzone wokół korzyści płynących z zastosowania technologii 5G dla klientów i nakreśla możliwości dostępne dla podmiotów świadczących usługi komunikacyjne. W raporcie, wspartym kompleksowym i jednym z największych w historii badaniem oczekiwań konsumenckich, przedstawiono potencjalne korzyści płynące z wdrożenia sieci 5G dla klientów, odkrywając realia z nimi związane, po to, by obalić następujące cztery mity obecne w branży:
– Technologia 5G nie zaoferuje konsumentom żadnych korzyści w najbliższym czasie.
– Realne wykorzystanie sieci 5G nie istnieje, brakuje też istotnej nadwyżki ceny jeśli chodzi o sieć 5G.
– Smartfony będą jedynym rozwiązaniem w zakresie świadczenia usług piątej generacji.
– Bieżące modele użytkowania sieci precyzyjnie wskazują popyt na technologię 5G.
Opracowanie przedstawia pewne realia w ramach debaty obecnej w branży informacyjno-komunikacyjnej, która toczy się wokół kwestii możliwości świadczenia oferty dla klientów premium, opartej na dodatkowych możliwościach stwarzanych przez sieć 5G. Kluczowe rezultaty badania obejmują fakt, iż konsumenci oczekują od sieci 5G rozładowania w krótkim terminie tłoku w sieciach miejskich – zwłaszcza w megamiastach, w których sześciu na dziesięciu użytkowników smartfonów skarży się na problemy z siecią w zaludnionych obszarach. Respondenci oczekują również większego wyboru w zakresie domowych łączy szerokopasmowych wraz z uruchomieniem technologii 5G. Raport obala również mit obecny w branży informacyjno-komunikacyjnej, jakoby konsumenci nie byli skłonni dopłacić za korzystanie z sieci 5G. W rzeczywistości użytkownicy smartfonów twierdzą, że są skłonni zapłacić 20 procent więcej za usługi piątej generacji, a połowa osób szybko wypróbowujących nowości pojawiające się na rynku jest skłonna ponosić opłaty wyższe o 32 procent. Jednakże cztery z dziesięciu osób dokonujących wyższych opłat oczekuje przeprowadzenia nowych analiz przypadków użytkowania oraz stworzenia nowych modeli płatności, a także bezpiecznej sieci 5G, oprócz stale wysokiej szybkości połączeń internetowych. Innym kluczowym wnioskiem jest to, że bieżące wzorce użytkowania sieci 4G nie przekładają się na przyszłe zachowania użytkowników. Wraz z technologią 5G zwiększy się zapotrzebowanie na materiały wideo. Konsumenci oczekują nie tylko wyższej rozdzielczości strumieni materiałów wideo, lecz także korzystania z interaktywnych formatów wideo, takich jak rzeczywistość rozszerzona (AR) oraz rzeczywistość wirtualna (VR), co spowoduje zwiększenie każdotygodniowego czasu korzystania z materiałów wideo o trzy godziny przez użytkowników technologii 5G w trakcie poruszania się po mieście, w tym o jedną godzinę w przypadku korzystania z okularów AR lub zestawów VR. Badanie wskazuje także, iż ilość danych wykorzystywanych przez jednego na pięciu użytkowników smartfonów mogłaby przekroczyć 200 GB miesięcznie do 2025 r., dzięki korzystaniu z urządzeń 5G. Ericsson ConsumerLab na podstawie analiz sporządził mapę drogową konsumentów wykorzystywania przez nich 31 różnych aplikacji i usług. Mapa drogowa została podzielona na sześć kategorii przypadków użytkowania, a mianowicie: rozrywka i media; szerokopasmowe usługi mobilne o wyższych parametrach; gry i aplikacje AR/VR; inteligentny dostęp bezprzewodowy do sieci domowej i stacjonarnej; motoryzacja i transport; a także zakupy i komunikacja interaktywna. Jasmeet Singh Sethi, Szef ConsumerLab, badacz Ericsson stwierdził: „Dzięki naszym badaniom udało się obalić cztery mity na temat poglądów konsumentów na technologię 5G oraz udzielić odpowiedzi na pytanie, czy funkcje sieci 5G będą wymagały zastosowania nowych typów urządzeń oraz czy smartfony będą cudownym środkiem rozwoju technologii 5G. Konsumenci wyraźnie wskazują, iż nie wydaje im się, że smartfony będą jedynym rozwiązaniem wykorzystywanym w ramach sieci 5G”. Najnowsze badanie Ericsson ConsumerLab opiera się na 35.000 wywiadów przeprowadzonych z użytkownikami smartfonów w wieku od 15 do 69 lat w 22 krajach. Opinie badanych są reprezentatywne dla niemal miliarda ludności. Aby uzyskać perspektywę nastrojów w branży odnośnie do wartości technologii 5G dla konsumentów, przeprowadzono dodatkowe 22 wywiady z ekspertami, w tym pracownikami szkół wyższych oraz pracownikami szczebla kierowniczego operatorów telekomunikacyjnych, producentów telefonów i chipów, start-upów i niezależnych ośrodków badawczych.
Pobierz pełny raport: Ericsson ConsumerLab . Obejrzyj wideo poświęcone najnowszej edycji raportu: Potencjał 5G z perspektywy konsumenta

źródło: Ericsson