Wyniki finansowe i operacyjne T‑Mobile Polska w pierwszym kwartale 2019 r.

Wyniki finansowe i operacyjne T‑Mobile Polska w pierwszym kwartale 2019 r. – Pozytywne efekty realizacji strategii rozwoju: stabilny wynik EBITDA, mimo negatywnego wpływu zdarzeń jednorazowych, wzrost bazy klientów
W pierwszym kwartale 2019 r. T‑Mobile Polska zanotował:
1. 398 mln zł zysku EBITDA AL – wzrost o 0,5 % w stosunku do analogicznego kwartału 2018 r.
2. Wzrost bazy klientów o 314 tysięcy (r/r)
3. Przychody w wysokości 1,496 mld zł, mimo negatywnego oddziaływania skutków pożaru, który wpłynął na funkcjonowanie jednego z data center T‑Mobile
4. 2,8 % (r/r) wzrostu przychodów z usług mobilnych
5. Poprawę wskaźników satysfakcji oraz wzrost lojalności klientów w segmencie prywatnym
6. Rozwój zainteresowania ofertą ICT oraz stacjonarną w segmencie dużych przedsiębiorstw
Dalsza poprawa kluczowych wyników operacyjnych
Na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku T‑Mobile Polska obsługiwał bazę 10,82 mln klientów. Liczba ta oznacza wzrost o 314 tysięcy w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego i jest zasługą przede wszystkim zwiększenia lojalności klientów i dalszej redukcji współczynnika churn. Co ważne, operator zanotował wzrost przede wszystkim bazy abonamentowej, a więc tej grupy, na której koncentrował swoje działania w ostatnich miesiącach. W tym segmencie miesięczny średni wynik churn wyniósł jedynie 0,8%, co oznacza, że osiągnął poziom rekordowego trzeciego kwartału ubiegłego roku

Wzrost zaufania klientów do marki T‑Mobile, widoczny już pod koniec ubiegłego roku, spowodował, że klienci zostają z nami dłużej, co bezpośrednio przełożyło się na dynamiczny wzrost bazy o 314 tysięcy kart SIM i zaowocowało wyraźnym wzrostem przychodów z usług segmentu mobilnego (+2,8 % (r/r)). W ogólnym rozrachunku pozwoliło nam to na utrzymanie stabilnych wyników finansowych nawet w obliczu negatywnego oddziaływania na wyniki siły wyższej – pożaru, który wpłynął na funkcjonowanie data center w Annopolu – powiedział Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T‑Mobile Polska. Stabilny wynik pierwszego kwartału oraz znakomite przyjęcie naszej nowej kampanii reklamowej, skoncentrowanej na usuwaniu absurdów rynkowych pokazują, że konsekwentna realizacja strategii przyjętej w 2017 roku, opartej na koncentracji na kliencie oraz jakości usług, daje znakomite rezultaty. Satysfakcja klientów stale rośnie, a wraz z nią coraz więcej osób decyduje się przejść do T‑Mobile i zostać z nami na dłużej. W kolejnych kwartałach będziemy kontynuować te podejście i walczyć o rynek z jeszcze większą skutecznością – dodał
Stabilne wyniki finansowe mimo niekorzystnego otoczenia
W tym czasie przychody z usług mobilnych wzrosły łącznie o 2,8 % (r/r), a operator zanotował wzrosty przychodów z usług zarówno w sektorze prywatnym jak i biznesowym. Spółka wypracowała zysk EBITDA After Lease [1] w wysokości 398 mln zł, co stanowi wzrost o 0,5 % w ujęciu rocznym [2]. Co ważne, rezultat ten udało się osiągnąć, mimo znaczącej presji, pod którą znalazły się przychody T‑Mobile na skutek: pożaru budynków sąsiadujących z data center w Annopolu oraz zmniejszenia zakresu działalności w obszarze nisko marżowej działalności hurtowej. Na skutek tych czynników przychody w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosły 1,496 mld zł.

W porównaniu z ubiegłym rokiem wykazaliśmy spadek przychodów, za sprawą zmiany strategii biznesowej w obszarze działalności hurtowej oraz negatywnego wpływu siły wyższej – pożaru, który zakłócił działania naszego data center w lutym tego roku. Jednak najważniejszym dla nas jest fakt, że przychody z usług mobilnych wzrosły w ujęciu rocznym o 2,8 %, co doskonale odzwierciedla wzrost bazy klientów i pozwoliło nam wypracować stabilny wynik EBITDA w bardzo trudnym z punktu widzenia operacyjnego kwartale – powiedział Juraj Andras, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych T‑Mobile Polska.
Dobre wyniki operacyjne i wzrost popularności usług pozagłosowych
W pierwszym kwartale bieżącego roku T‑Mobile kontynuował działania obliczone na dalsze dostosowanie oferty do oczekiwań i poprawę satysfakcji klientów, co zaowocowało wzrostem oceny jakości obsługi i kontynuacją pozytywnego trendu w obszarze utrzymania klienta. Operator poprawił wynik churn o 0,1 p.p. w stosunku do ostatniego kwartału roku 2018 i wyrównał rekordowy wynik z trzeciego kwartału 2018 roku, notując rezultat 0,8, co znacząco wspierało wzrost bazy klientów postpaid. Świetnie przyjęta przez rynek została również oferta wyprzedażowa, wsparta intensywną komunikacją oraz propozycja telefonów bez abonamentu, w komunikacji której podkreślono ekspertyzę T‑Mobile w obszarze smartfonów. Obok tradycyjnych usług telekomunikacyjnych powodzeniem cieszyły się usługi dodane, a wśród nich usługa Smart Car. Tę ostatnią od jej premiery w grudniu 2018 r. kupiło już ponad 5000 klientów. T‑Mobile prowadził także przygotowania do uruchomienia oferty konwergentnej, w ramach których zaoferował pracownikom dostęp do testowej oferty światłowodowego dostępu do internetu w oparciu o łącza partnerów biznesowych.
Rozwój rynku biznesowego
W segmencie firm małej i średniej wielkości w analizowanym okresie nieustanną popularnością cieszyły się oferty Magenta BIZNES. Klienci coraz częściej decydowali się na skorzystanie z usług dodatkowych oraz bardziej zaawansowanych wariantów taryfowych przy przedłużeniu umowy. Rosnącą popularnością cieszyła się także oferta nielimitowanego internetu do biura świadczona w oparciu o sieć LTE. Klienci z wyższych segmentów chętniej też sięgali po produkty z obszaru ICT. W pierwszym kwartale T‑Mobile wraz ze spółką zależną T-Systems konsekwentnie budował portfolio usług profesjonalnych dla klientów z sektora przedsiębiorstw. Zaowocowało to zawarciem szeregu nowych kontraktów, w tym na wsparcie i utrzymanie dla klientów z sektora publicznego takich jak NFZ czy KRUS oraz NIK i PFRON. W porównaniu z porównywanym okresem z zeszłego roku znacząco wzrosła również sprzedaż rozwiązań w projektach infrastrukturalnych m in. do OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji), NCBIR oraz PKP, a także budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Tychach. Strategia oparta o dalszy rozwój usług IT w wybranych obszarach, m.in. cyberbezpieczeństwa czy cyfryzacji i automatyzacji procesów będzie kontynuowana w kolejnych kwartałach.
Najwyższa jakość sieci
W 2019 roku T‑Mobile kontynuuje podjęte już wcześniej prace zmierzające do zwiększenia zasięgu sieci z agregacją pasm. Od początku tego roku agregacja pasma działa na ponad 400 nowych stacjach co oznacza, że jest ich obecnie już 7500 mając w zasięgu blisko 65 % populacji kraju. Blisko 1250 z nich oferuje agregację 4 pasm (800MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz). Pierwszy kwartał tego roku to również kontynuacja zapoczątkowanego w 2018 roku projektu zmiany sposobu wykorzystania częstotliwości z zakresu 1800MHz. Do końca kwietnia proces ten został zamknięty na 69% stacji obsługujących tę technologię. Zakończenie całego projektu, którego efektem będzie samodzielne korzystanie przez T‑Mobile z częstotliwości 1800MHz na terenie całego kraju planowane jest jeszcze w tym roku.

[1] EBITDA After Lease – wskaźnik wprowadzony po przyjęciu standardu IFRS16, w celu w celu umożliwienia porównywalności danych pomiędzy okresami. Uwzględnia wszystkie koszty leasingów.
[2] Na potrzeby porównania wyliczono wynik EBITDA After Lease dla 1 kwartału 2018 r. w wysokości 396 mln zł

źródło: T-Mobile

0 0 votes
Article Rating
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
wiki

Można powiedzieć że TM rozwiał telekomunikacyjne nonsensy na swoim podwórku. Wzrost zadowolenia klientów z obsługi – to w ogóle da się zrobić w dzisiejszych czasach? szaaacun