Play: wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2019 r.

Wyniki za I kw. 2019 r. Play rozpoczyna rok dwucyfrowym wzrostem skorygowanej EBITDA, odzwierciedlającej doskonałe wyniki biznesowe i nacisk na jakość sieci
– Przychody operacyjne wzrosły o 3,0% rok do roku do 1,7 mld zł w wyniku poprawy zarówno przychodów z usług detalicznych, jak i sprzedaży towarów
– Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 576 mln zł (+11,2% r/r), odzwierciedlając przede wszystkim solidny wynik na poziomie przychodów, a także wyższe marże na usługach i sprzedaży towarów
– Aktywna baza abonentów kontraktowych wzrosła o ok. 320 tys. r/r (+3,6%) przy stabilnym niskim wskaźniku rezygnacji (0,8%), dalszym wzroście udziału klientów kontraktowych (66%) i klientów ofert pakietowych (42%) i utrzymaniu wiodącej pozycji rynkowej (15 mln raportowanych klientów)
– Wygenerowano wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego w wysokości 181 mln zł w I kw., wzrost o 54,3% r/r
Play (GPW: PLY), wiodący polski operator sieci komórkowej, ogłasza dzisiaj wyniki za I kw. 2019 r. Wyniki potwierdzają wiodącą pozycję Play na rynku dzięki poprawie bazy klientów, przychodów, skorygowanego zysku EBITDA, rentowności netto i wygenerowanej gotówki.
Jean Marc Harion, Prezes P4, skomentował:
“Opierając się na strategicznych filarach zdefiniowanych w ubiegłym roku, Play rozpoczął rok 2019 odnotowując pozytywne tendencje w kluczowych wskaźnikach operacyjnych i finansowych. W dalszym ciągu koncentrując się na budowaniu wartości z istniejącej bazy klientów, cieszymy się, że obserwujemy dalszy rozwój bazy klientów i wykorzystania przez nich usług, co przełożyło się w I kwartale na wyższy niż oczekiwany wzrost przychodów. Co ważniejsze – w kontekście wzrostu przychodów udało nam się znacząco poprawić skorygowaną EBITDA, głównie dzięki wysiłkom włożonym w rozwój własnej sieci krajowej w połączeniu z negocjacjami międzynarodowych stawek za zakończenie połączeń. To wyraźnie podkreśla trafność naszej decyzji o uniezależnieniu się od roamingu krajowego poprzez przyspieszoną budowę naszej własnej infrastruktury. W naszych obszarach 5G-Ready jesteśmy w stanie zapewnić prędkość transmisji danych powyżej 100 Mb/s, przygotowując się do przyszłej jakości usług 5G. Wybiegając w przyszłość, wierzymy, że niedawno uruchomiona usługa telewizyjna Play Now TV i planowane nowe oferty mobilne będą wspierać przychody generowane przez Play. W połączeniu z dalszymi działaniami mającymi na celu utrzymanie kosztowej efektywności Play, pozwoli nam to zrealizować całoroczne i średnioterminowe ambicje”.
Najważniejsze dane operacyjne:
1. Potwierdzenie pozycji Play jako wiodącego operatora telefonii komórkowej w Polsce:
– 12,7 mln aktywnych klientów i 15,0 mln klientów objętych sprawozdaniem (odpowiednio +2,3% i -0,9% r/r);
– Wzrost udziału klientów kontraktowych do 66,0% (+2,8pp r/r), podczas gdy wskaźnik rezygnacji churn pozostaje niski i stabilny na poziomie 0,8%;
– Stabilny wskaźnik średniego ARPU na poziomie 31,8 zł i 42-procentowy udział multiSIM (+4,2 pkt. proc. r/r) napędzający wzrost ARPA
– Zakończenie testów usługi telewizyjnej Play Now TV (usługa kompatybilna z dowolną siecią) – komercyjnie uruchomiona w kwietniu 2019 r.
(* Play Communications S.A. jest podmiotem dominującym grupy Play. Jej spółką zależną jest P4 Sp. z o.o. operator marki Play)
2. Rozbudowa sieci zgodnie z planem:
– Na koniec marca 2019 r. działało 7 124 stacji bazowych (+ 20% r/r), a zasięg 4G LTE wynosił 97,4% populacji;
– Pierwsze miejsce w rankingu prędkości transmisji danych w sieci własnej według SpeedTest.pl nieprzerwanie
od listopada 2018 r.;
– 11% stacji bazowych zmodernizowanych do standardu 5G-Ready

Najważniejsze dane finansowe:
1. Przychody operacyjne osiągnęły 1 686 mln zł (+3,0% r/r), co wynika zarówno ze wzrostu przychodów z usług
detalicznych (+3,6% r/r), jak i sprzedaży towarów (+4,1% r/r), przy czym ta ostatnia wspierana jest przez transakcje
hurtowe;
2. Skorygowana EBITDA wyniosła 576 mln zł (+11,2% r/r), odzwierciedlając głównie poprawę marż na usługach i
sprzedaży towarów, wynikającą odpowiednio z niższych kosztów roamingu i wyższych cen telefonów
komórkowych;
3. Zysk netto wzrósł do 214 mln zł (+39,7% r/r), co jest wynikiem wzrostu EBITDA przy wyższej amortyzacji
skompensowanej niższymi kosztami finansowymi netto i naliczonym podatkiem dochodowym.
4. Gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 238 mln zł (+31,2 % r/r), co wynikało z intensywnego, bieżącego procesu
inwestycyjnego oraz realizacji płatności za prace wykonane w IV kw. 2018 r.
5. Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE, z uwzględnieniem płatności leasingowych1) na
poziomie 181 mln zł (+54,3 % r/r) odzwierciedlają wyższy zysk EBITDA kompensujący wyższe nakłady inwestycyjne,
podczas gdy główną różnicę stanowi niższa zmiana kapitału obrotowego (niższy wzrost zapasów r/r).
6. Rada Dyrektorów podjęła decyzję o wypłacie 45 % wartości wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału
własnego wygenerowanych w 2018 r. w formie dywidendy zaliczkowej w wysokości 1,45 zł na akcję, która została wypłacona 10 maja
Holger Püchert, Dyrektor Finansowy P4, skomentował:
“Nasza sytuacja finansowa wzmocniła się w I kw. we wszystkich pozycjach, z najbardziej widocznym postępem w skorygowanej EBITDA, co przełożyło się na wyższy zysk netto. Generowanie wysokich przepływów pieniężnych, ciągła spłata zadłużenia oraz poprawa skorygowanej EBITDA2 obniżyły naszą dźwignię finansową poniżej 3-krotnego poziomu długu netto do skorygowanej EBITDA za ostatnie 12 miesięcy i poprawiły możliwości finansowania.”
Pełna treść komunikatu

żródło: Play