UKE: Nowe stawki za połączenia międzynarodowe

Nowe stawki za połączenia międzynarodowe. Niższe ceny za połączenia międzynarodowe oraz SMS-y z Polski do krajów Unii Europejskiej obowiązują od 15 maja 2019 r. Za połączenia międzynarodowe oraz SMS-y wykonywane przez konsumentów na numery z krajów Unii Europejskiej nie mogą być od tego dnia wyższe niż:
– 1 złoty brutto za minutę połączenia,
– 31 groszy brutto za wysłaną wiadomość SMS.
Maksymalne stawki obejmują ceny usług w sieciach komórkowych i stacjonarnych, które są rozliczane za jednostkę np. za minutę połączenia lub za wysłanego SMS-a. Zmiany nie dotyczą cen pakietów obejmujących usługi połączeń międzynarodowych oraz SMS na numery z krajów Unii. W przypadku połączeń międzynarodowych i SMS-ów do pozostałych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu, przepisy dotyczące maksymalnych stawek znajdą zastosowanie, gdy zostaną wdrożone odpowiednie regulacje dot. tych krajów.
Zmiana umowy przez dostawcę
Ceny za połączenia międzynarodowe oraz SMS-y na numery z krajów Unii Europejskiej przekraczające ceny maksymalne powinny być automatycznie obniżone w przypadku wszystkich konsumentów, chyba że:
– konsument, korzysta z taryfy alternatywnej 15 maja 2019 r. i zdecyduje się na pozostanie na takiej taryfie informując o tym dostawcę do 15 lipca 2019 r.;
– konsument zawierając umowę po 14 maja 2019 r. wyraźnie zdecydował się skorzystać taryfy alternatywnej.
Taryfa alternatywna obok międzynarodowych połączeń i SMS-ów na numery w Unii obejmuje również usługi realizowane do krajów spoza Unii. Konsumenci korzystający z połączeń międzynarodowych oraz SMS-ów na numery z krajów Unii, w ramach wykupionych pakietów, powinni mieć możliwość dalszego korzystania z usług w ramach tych pakietów.
Połączenia i SMS-y wysyłane w trakcie pobytu za granicą
Wprowadzone maksymalne ceny obejmują wyłącznie usługi międzynarodowych połączeń oraz wiadomości SMS, tj. usług, z których korzystamy będąc w Polsce, kontaktując się z użytkownikiem, który posługuje się zagranicznym numerem i nie dotyczą usług realizowanych w roamingu. Połączenia głosowe i SMS-y wykonywane w trakcie pobytu w innym kraju Unii realizowane są w roamingu. Korzystanie z usług, w trakcie okresowych podróży do krajów UE, np. podczas wakacji, powinno odbywać się na takich samych zasadach jak w przypadku usług realizowanych w kraju, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z usług w roamingu znajdują się na stronie Centrum Informacji Konsumenckiej

źródło: UKE (zaznaczenie fragmentów istotnych – red.)