Lokalne radio DAB+

Lokalne radio DAB+. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podpisali wspólnoty komunikat w sprawie wyłaniania operatora lokalnego multipleksu DAB+. Podpisanie dokumentu jest wyrazem realizacji wzajemnego kierunku działań w zakresie wykorzystania widma częstotliwości dla potrzeb radiofonii i telewizji. W załączeniu dostępna jest pełna treść podpisanego komunikatu
Plik:
treść Komunikatu

źródło: UKE