Certyfikowany mechanizm monitorowania internetu

Certyfikowany mechanizm monitorowania internetu. Już ponad 26 tys. użytkowników zarejestrowało się do certyfikowanego mechanizmu monitowania jakości dostępu do internetu, który od sześciu miesięcy pozwala nie tylko sprawdzić szybkość posiadanej usługi, ale dochodzić swoich praw, jeśli dostawca nie wywiązuje się z umowy. W tym czasie wykonanych zostało ponad 260 tys. pomiarów, na podstawie których stworzyliśmy m.in. ranking operatorów stacjonarnych i mobilnych. Dane przygotowaliśmy we współpracy z firmą V-Speed, która przygotowała mechanizm. Z certyfikowanego przez Prezesa UKE narzędzia można korzystać od 1 grudnia 2018 roku. W odróżnieniu od innych narzędzi dostępnych w sieci aplikacja PRO Speed Test weryfikuje, w jakich warunkach był realizowany pomiar. Sprawdza m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu w tle, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika. Mechanizm składa się z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne, aplikacji WEB i mobilnych (działających na systemach Android oraz iOS). Zgodnie z prawem pomiar łącza stacjonarnego wykonany za pomocą mechanizmu pozwala stwierdzić nienależyte wykonanie umowy i skuteczne dochodzenie roszczeń konsumenta wobec dostawcy usług. Natomiast z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne, wyniki pomiarów uzyskane za pomocą aplikacji WEB oraz aplikacji mobilnych mają przede wszystkim walor informacyjny. Przez pierwsze pół roku użytkownicy wykonali ponad 17 tys. certyfikowanych pomiarów, a wszystkich ponad 260 tys. Średnia prędkość pobierania danych wyniosła 108,3 Mb/s w przypadku internetu stacjonarnego i 22,4 Mb/s dla internetu mobilnego. Prędkość wysyłania danych to odpowiednio 38,6 i 11,1 Mb/s. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją pokazującą szczegóły, a także ranking operatorów stacjonarnych i mobilnych wykonany na podstawie pomiarów dokonanych dzięki certyfikowanemu mechanizmowi.
Pliki:
Infografika ogólna – 187 KB plik JPG
Pomiary prędkości – 136 KB plik JPG
Wyniki operatorów mobilnych – 157 KB plik JPG
Wyniki operatorów stacjonarnych – 156 KB plik JPG
Certfikowany mechanizm monitorowania internetu – prezentacja – 62,4 MB plik PDF

źródło: UKE