IDG: Zapraszamy do udziału w spotkaniu którego tematem będzie rozwój inteligentnych miast

Zapraszamy do udziału w spotkaniu którego tematem będzie rozwój inteligentnych miast. Spotkanie będzie okazją do poznania miejskich projektów i innowacyjnych rozwiązań, które zmieniają oblicze współczesnych miast. Czy polskie miasta są inteligentne? W pierwszej setce raportu IESE Cities in Motion Index 2019 – listy najbardziej inteligentnych miast świata, Warszawa znajduje się na 69 pozycji, Wrocław na 95.  Zgodnie z normą ISO37120 poziom inteligencji miasta określa ponad 100 wskaźników w 17 obszarach funkcjonowania miasta tj. energia, środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo, transport i wiele innych. W marcu 2019 Lublin jako pierwsze miasto w Polsce sięgnęło po certyfikat Smart City wydany przez Polski Komitet Normalizacyjny. Wcześniej, certyfikaty wydane przez inne jednostki certyfikujące, otrzymały Gdynia, Gdańsk i Kielce. Często autorami ciekawych miejskich realizacji, stanowiących elementy smart cities, są mniejsze miasta. Przykładem jest Toruń, który pracuje nad wprowadzeniem autonomicznego ruchu bezzałogowych statków powietrznych nad miastem. Mają znaleźć zastosowanie w analizie natężenia ruchu i stanu dróg, minimalizowaniu ryzyka utonięć, zapobieganiu dzikim składowiskom śmieci czy transporcie krwi i narządów do transplantacji. Jakie są najciekawsze doświadczenia polskich miast w budowaniu smart cities? Czym inteligentne miasto przyciąga inwestorów i przedsiębiorców, a czym mieszkańców? Zapraszamy do udziału w spotkaniu, w programie którego zaprezentujemy najciekawsze miejskie inwestycje i efektywne modele ich realizacji. GOVTech Klub to wspólne przedsięwzięcie redakcji Computerworld i The Heart, mające na celu integrację środowiska dyrektorów i menedżerów odpowiedzialnych za cyfryzację w sektorze publicznym. W ramach cyklu spotkań o charakterze klubowym podejmujemy tematy z obszaru ICT o najwyższym priorytecie i cieszące się największym zainteresowaniem menedżerów reprezentujących urzędy publiczne i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. GOVTech Klub to nie tylko ciekawy program, to także sesje networkingowe, służące poznaniu się Uczestników i wymianie doświadczeń.
Tematyka spotkania:
– Strategie rozwoju polskich miast
– Jak budować miasto inteligentne, rozwijające się według strategii i planów?
– Efekty działań polskich miast w kierunku smart city
– Technologie smart city w obszarze ochrony środowiska, transportu, efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa
– Czym inteligentne miasto może przyciągnąć przedsiębiorców, a czym mieszkańców?
– Finansowanie miejskich inwestycji
Spotkanie GovTech Klubu odbędzie się w godzinach 9.00-15.00.
Szczegółową agendę przedstawimy w terminie bliższym spotkaniu.

źródło: Computerworld