Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do internetu w Polsce. Usługi dostępu do internetu stanowią coraz większy procent przychodów w ramach działalności przedsiębiorstw rynku telekomunikacyjnego. Według Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2018 r. wartość rynku usług dostępu do internetu kształtowała się na poziomie 5,4 mld zł, co stanowi ok. 14% wartości rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Liczba abonentów usług internetu stacjonarnego wzrasta z roku na rok. W 2018 r. liczba użytkowników korzystających ze stacjonarnego dostępu do sieci wyniosła 8,1 mln użytkowników. Dostęp do szerokopasmowego internetu stacjonarnego ma coraz większe znaczenie w codziennym życiu Polaków. Z badania konsumenckiego Rola internetu w życiu osobistym i zawodowym wynika, że 66,7% respondentów posiadało dostęp do Internetu stacjonarnego. Aż 68% procent badanych korzystało z internetu w domu przez min. 3 godziny dziennie. Ale internet nie jest wykorzystywany tylko jako źródło informacji i rozrywki w domu. Ponad 1/3 badanych prowadzi działalność gospodarczą lub zarobkową z wykorzystaniem tego medium. Użytkownicy Internetu w Polsce oczekują wysokiej jakości usług oraz rozsądnej ceny. Według przeprowadzonego na zlecenie UKE badania, najczęstszymi kryteriami wyboru dostawcy internetu stacjonarnego są prędkość oraz cena usług. Badanie konsumenckie opublikowane w grudniu 2018 r. wykazało, że średni miesięczny rachunek za internet stacjonarny wyniósł 51,5 zł. Deklarowane przez respondentów kwoty rachunków za usługę dostępu do sieci wahały się od 25 do 200 zł miesięcznie. Uwzględniając zebrane informacje na temat preferencji konsumentów, UKE przygotowało dokument, w którym analizuje ceny usług stacjonarnego dostępu do internetu w Polsce w 2019 roku. Stan cenników poszczególnych operatorów wykorzystanych w analizie jest aktualny na dzień 10 maja 2019. W niniejszym dokumencie zostały w niej uwzględnione również wyniki poprzednich analiz opracowanych przez UKE.
Pliki:
Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do internetu w Polsce – 1,9 MB plik PDF

źródło: UKE