Wyniki finansowe i operacyjne Play za III kwartał 2019 roku i 9 miesięcy 2019 roku

Wyniki za trzeci kwartał i pierwsze dziewięć miesięcy 2019 r.
Najwyższe w historii PLAY poziomy skorygowanej EBITDA oraz wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego w III kwartale podstawą do podniesienia oczekiwań na cały rok 2019
– Przychody operacyjne w III kw. wzrosły o 5,2% r/r do 1,8 mld zł, ponownie dzięki wyższym przychodom z użytkowania (przy wzroście średniego ARPU o 2,8% r/r w III kw.) i sprzedaży towarów
– Skorygowany zysk EBITDA bije w III kw. rekordowo wysoki poziom z II kw. osiągając 645 mln zł (+16,1% r/r) dzięki dalszej poprawie marży na usługach
– Wolne przepływy pieniężne dla właścieli kapitału własnego również osiągnęły w III kw. najwyższy w historii poziom 409 mln zł (+126,2% r/r), odzwierciedlając wzrost skorygowanej EBITDA, a niższe należności handlowe przełożyły się na pozytywną zmianę kapitału obrotowego netto
– Aktywna baza klientów kontraktowych powiększyła się o 121,5 tys., co zostało skompensowane liczbą rezygnacji klientów ofert przedpłaconych, w tym migracją do bazy kontraktowej
– Oczekiwania na cały rok 2019 zostały ponownie podniesione w oparciu o wyniki za III kw.: skorygowany zysk EBITDA ma wynieść ponad 2,4 mld zł, a wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego mają przekroczyć 850 mln zł
Play (GPW: PLY), wiodący polski operator sieci komórkowej, ogłasza dzisiaj wyniki za III kw. i dziewięć pierwszych miesięcy 2019 r. Wyniki potwierdzają wiodącą pozycję Play na rynku dzięki dalszej poprawie bazy klientów, przychodów i rentowności.
Pełna informacja

źródło: Play