Rejestr urządzeń UKE – aktualizacja wykazów

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane arkusze Rejestru Urządzeń, zwolnionych z konieczności uzyskania pozwolenia radiowego. Najnowsze dane objęły kolejne pozycje, związane z inwestycjami, prowadzonymi przez Play
Arkusze:
2020-05-08_2016-2017 – 12,2 MB plik XLSX
2020-05-08_2018 – 29,7 MB plik XLSX
2020-05-08_2019 – 21,2 MB plik XLSX
2020-05-08_2020 – 4,5 MB plik XLSX

źródło: UKE