Ericsson przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 roku

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 roku.
Podsumowanie pierwszego kwartału:
– Sprzedaż skorygowana o różnice kursowe wzrosła o 10% r/r pomimo -1,6 mld SEK niższych przychodów z licencjonowania praw własności intelektualnej r/r. Cztery z pięciu regionów wykazały dwucyfrowy wzrost. Zgłoszona sprzedaż wyniosła 49.8 (49.8) mld SEK
– Marża brutto bez opłat restrukturyzacyjnych wzrosła do 42,9% (40,4%), przy poprawie marży we wszystkich segmentach pomimo niższych przychodów z licencjonowania praw własności intelektualnej. Zgłoszona marża brutto wzrosła do 42,8% (39,8%)
– EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych poprawił się do 5,3 mld SEK (10,7%) z 4,6 mld SEK (9,3%) r/r, na co główny wpływ miał dział Networks, z nawiązką równoważąc negatywny wpływ niższych przychodów z licencjonowania praw własności intelektualnej. Zaraportowany EBIT wyniósł 5.3 (4.3) mld SEK
– Sprzedaż skorygowana o różnice kursowew segmencie Networks poprawiła się o 15% r/r. Marża operacyjna w dziale Networks, bez opłat restrukturyzacyjnych, wyniosła 19.9% (16.8%)
– Zaraportowany dochód netto wyniósł 3.2 (2.3) mld SEK
– Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciami wyniosły 1.6 (2.3) mld SEK, na co główny wpływ miały niższe przychody z licencjonowania praw własności intelektualnej. Środki pieniężne netto na dzień 31 marca roku 2021 wyniosły 43.0 (38.4) mld SEK

SEK w miliardach Q1
2021
Q1
2020
r/r
zmiana
Q4
2020
r/r
zmiana
Sprzedaż netto 49.8 49.8 0% 69.6 -28%
 Sprzedaż skorygowana o różnice kursowe –  –  10% –  – 
Marża brutto 42.8% 39.8% 40.6%
EBIT 5.3 4.3 22% 11.0 -52%
Marża EBIT 10.6% 8.7% 15.8%
Zysk netto 3.2 2.3 39% 7.2 -56%
EPS diluted, SEK 0.96 0.65 48% 2.26 -58%
Marża brutto bez opłat restrukturyzacyjnych 42.9% 40.4% 40.6%
EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych 5.3 4.6 16% 11.0 -51%
Marża EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych 10.7% 9.3% 15.8%
Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciam 1.6 2.3 -33% 12.8 -88
Środki pieniężne netto na koniec okresu 43.0 38.4 12% 41.9 3%

Pełna treść Raportu

źródło: Ericsson