Lenovo ogłasza rekordowe wyniki finansowe za rok fiskalny 2020/21

Lenovo ogłasza rekordowe wyniki finansowe za rok fiskalny 2020/21. Rekordowe wyniki za czwarty kwartał i nowy kamień milowy w rozwoju Lenovo – ponad 60 miliardów dolarów przychodów i najwyższe w historii firmy zyski w skali roku.
Warszawa, 27 maja 2021 r. Grupa Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) przedstawiła dziś rekordowe wyniki za czwarty kwartał oraz cały rok fiskalny, wykazujące nadzwyczajny wzrost we wszystkich obszarach działalności grupy. Wyniki finansowe pokazują wyraźnie, że grupa jest odporna na rynkowe zawirowania i może kontynuować zrównoważony, konsekwentny i trwały rozwój poprzez dalszą dywersyfikację i transformację działalności, zgodnie ze strategią korporacyjną 3S (Smart IoT, Smart Infrastructure i Smart Verticals). W czwartym kwartale przychody Lenovo wzrosły o 48% rok do roku do 15,6 mld USD. Stopa wzrostu zysku odnotowała najwyższy poziom od dwóch lat. Zysk brutto wyniósł 380 mln USD, a zysk netto, 260 mln USD, co oznacza wzrost, odpowiednio, o 392% i 512%. Wyniki czwartego kwartału zamknęły rekordowy rok, a roczne przychody grupy przekroczyły poziom 60 mld USD, czyli o ponad 10 mld USD więcej niż w poprzednim roku obrotowym. Zysk rósł jeszcze szybciej i wyniósł prawie 1,8 mld USD brutto i 1,2 mld USD netto. Obie te wartości wzrosły o ponad 70% rok do roku. Zarząd Lenovo ogłosił, że wysokość końcowej dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2021 roku wyniesie 3,09 centów dolara amerykańskiego lub 24 centy dolara hongkońskiego na akcję.
Pełna treść Komunikatu prasowego

źródło: Lenovo