Plus inwestycje: modernizacja stacji operatora BT-24346 Tenczynek

Jak donosi nasz Korespondent ze Śląska – Plus zmodernizował stację BT-24346 Tenczynek, zlokalizowaną na maszcie Orange w miejscowości Filipowice. Stacja pracuje w oparciu o trzy sektory. Dotąd oferowała klientom jedynie UMTS2100. Dziś, po modernizacji klienci mogą skorzystać z: UMTS900/UMTS2100/LTE900 oraz LTE1800. Wyniki testów na każdym z trzech sektorów poniżej:
1. sektor pierwszy:
2. sektor drugi:
3. sektor trzeci:

Zważywszy na kłopoty z jakością transmisji danych na każdym z sektorów i znaczącą różnicę między download a upload  można wyciągnąć wnioski, że albo stacja mimo rozbudowy wciąż jest przeciążona ruchem i pożądane są kolejne kroki modernizacyjne – albo znów problem tkwi po stronie parametryzacji lub dosyłu, więc należy nad tematem przystanąć

3. zdjęcia stacji:
źródło: informacja własna