Play inwestycje: zawiadomienie o planowanym zakończeniu postępowania administracyjnego. Uchybienia podwykonawcy operatora

W internetowym serwisie Urzędu Miasta Jeleniej Góry opublikowano datowane na 28. maja br. “Zawiadomienie o przewidywanym zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o., wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 4/1(AM-1, obręb 0033), położonej przy ul. 1 Maja 86 w Jeleniej Górze.” Teren planowanej inwestycji, to sąsiedztwo głównego dworca kolejowego. Znamienne jest podsumowanie Zawiadomienia, które otrzymało brzmienie: “Jednocześnie informuję, zgodnie z art. 79a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, że strona nie spełniła przesłanek od niej zależnych w zakresie parametrów inwestycji, co skutkować może wydaniem decyzji z żądaniem strony.”
pełna treść dokumentu UM Jelenia Góra

źródło: UM Jelenia Góra