Podatności w popularnych programach do odczytu plików PDF. Konieczna jest ich pilna aktualizacja

Podatności w popularnych programach do odczytu plików PDF. Konieczna jest ich pilna aktualizacja. Zespół CERT T-Mobile Polska ostrzega przed zagrożeniem związanym z podatnościami w programach Acrobat oraz Acrobat Reader. Programy te stosowane są głównie do odczytu plików w formacie PDF, a ich niezaktualizowana wersja może umożliwić cyberprzestępcom zdalne wykonanie złośliwego kodu. Atak następuje po otwarciu stworzonego do tego celu pliku PDF, a jego potencjalne skutki zależą wyłącznie od wyobraźni atakującego. Ofiara ataku narażona jest na utratę danych albo ich zaszyfrowanie, wykorzystanie zasobów komputera do dalszych ataków, czy też całkowite przejęcie PC. Informacja na ten temat jest podana również na stronie producenta (LINK). Najnowsze, dostępne na oficjalnej stronie producenta wersje programów są pozbawione tych podatności. Rekomendujemy pilną aktualizację oprogramowania. Przypominamy również o zachowaniu szczególnej ostrożności w przypadku plików o nieznanym pochodzeniu. Są one częstym narzędziem wykorzystywanym przez cyberprzestępców. Informacje o tym jak zaktualizować programy Acrobat oraz Acrobat Reader można znaleźć na stronie:
https://helpx.adobe.com/pl/acrobat/kb/install-updates-reader-acrobat.html.

CERT T-Mobile Polska jest wykwalifikowanym zespołem ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, którego misją jest wykrywanie i zapobieganie incydentom związanym z bezpieczeństwem technologicznym. Dzięki monitorowaniu i analizie zdarzeń bezpieczeństwa w trybie 24/7 CERT T-Mobile stale chroni klientów i partnerów, dzieląc się również wiedzą, informacjami i globalnymi doświadczeniami grupy Deutsche Telecom ze społecznością związaną z cyberbezpieczeństwem w Polsce.

źródło: T-Mobile