Czas na wzrost. Nowa strategia Orange Polska do roku 2024

Czas na wzrost. Nowa strategia Orange Polska do roku 2024. Orange Polska zaprezentował swoją strategię na lata 2021-2024. To dla firmy ważny krok na ścieżce wzrostu. Strategia opiera się na mocnych fundamentach zbudowanych przez ostatnie lata. Zakłada optymalne wykorzystanie nowych możliwości oferowanych przez nowoczesne technologie i tworzy bazę do dalszego rozwoju, po 2024 r. Orange będzie rosnąć w sposób społecznie odpowiedzialny pamiętając o środowisku. Ambicje finansowe firmy zakładają wzrost przychodów i rentowności, oraz powrót do wypłacania dywidendy już od 2022 r. W minionym roku Orange Polska zakończył realizację ambitnych celów zawartych w poprzedniej strategii .One. Poprawił pozycję na rynku oraz efektywność. Główne cele finansowe zostały zrealizowane, a wieloletnie negatywne trendy – odwrócone. Operator zainwestował miliardy złotych, m.in. w rozwój sieci światłowodowej i nowoczesnej sieci mobilnej, a także w nowe kompetencje w dziedzinie ICT. To one wraz z głęboką wewnętrzną transformacją firmy staną się bazą, na której Orange będzie budować. Nowa strategia, pod nazwą .Grow, opiera się na czterech filarach:
– budowaniu wartości w podstawowej działalności firmy, w szczególności w kontekście światłowodu i konwergencji;
– tworzenia nowych rozwiązań dla biznesu, wykorzystujących najnowsze technologie, jak 5G;
– dalszej transformacji firmy, dzięki cyfryzacji i odpowiedzialnemu zarządzaniu.
– W dzisiejszej cyfrowej rzeczywistości technologie stały się dobrej pierwszej potrzeby, jak prąd. Nasze usługi stały się niezbędne. Wykorzystamy szanse i potencjał, jakie otwierają przed nami technologie i rynek. Chcemy rosnąć – wspólnie z naszymi klientami, odkrywając możliwości jakie oferują cyfrowe rozwiązania w codziennym życiu, w domu i w biznesie. Chcemy budować wartość dla naszych akcjonariuszy. Chcemy rosnąć odpowiedzialnie, z poszanowaniem środowiska naturalnego i z korzyścią dla społeczeństwa – powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska. – W 2024 będziemy marką pierwszego wyboru jeśli chodzi o usługi dla domu, cyfrowym liderem na rynku, oferującym nowy wymiar usług dopasowanych do klienta. Bazującym na Big Data, sztucznej inteligencji, ale zapewniającym klientom bezpośrednie wsparcie naszych ekspertów, kiedy tego potrzebują. Będziemy rosnąć wspierając polskie firmy w ich cyfrowej przemianie, wspólnie współtworzyć nowoczesną polską gospodarkę. Wreszcie, będziemy wyraźnym liderem zielonej transformacji, nie tylko wśród firm telekomunikacyjnych – dodał. Światłowód, usługi mobilne, konwergencja – na tym będziemy budować
Superszybka i sprawna sieć światłowodowa, którą Orange Polska budował w ostatnich latach jest bazą dla dalszego rozwoju konwergentnych usług dla domu. Dla wielu – zwłaszcza w ostatnim czasie – dom stał się biurem, miejscem nauki, centrum rozrywki. To właśnie potrzeby związane z domem będą fundamentem oferty Orange Polska dla klientów indywidualnych. Bazą oferty pozostaną pakiety usług dla domu, oparte na światłowodzie i konwergencji. Pojawią się w niej kolejne elementy: usługi z zakresu bezpieczeństwa, inteligentne urządzenia, nowe możliwości cyfrowej rozrywki oraz rozwiązania związane z korzystaniem z czystej energii. Wyróżnikiem Orange będzie zarówno atrakcyjna oferta, jak i obsługa klienta na najwyższym poziomie, odzwierciedlona we wskaźniku satysfakcji (NPS). Do końca 2024 roku Orange planuje zwiększyć liczbę klientów usług konwergentnych o 20%. Dziś jest ich około 1,5 mln. Sprzyjać temu będzie także dalsza rozbudowa zasięgu usług światłowodowych. Na koniec 2024 roku Orange Światłowód będzie dostępny dla około 7-8 mln gospodarstw domowych, czyli ponad połowy wszystkich gospodarstw domowych w kraju. Poszerzanie dostępności usług światłowodowych będzie realizowane głównie dzięki współpracy z innymi operatorami działającymi na rynku, w tym ze spółką Światłowód Inwestycje.
Nowy biznes w cyfrowym świecie – silny wzrost w ICT
Ostatnie kilka lat to czas dynamicznego tempa cyfryzacji biznesu wszystkich branż, a Orange Polska wspiera firmy w ich transformacji. W kolejnych latach będzie tę strategię kontynuować i wzmacniać swoją pozycję integratora cyfrowych rozwiązań dla biznesu. Kluczową rolę odgrywać będą spółki z Grupy: Integrated Solutions, BlueSoft i Craftware. Firma przewiduje, że do 2024 r. średnio w ciągu roku przychody z ICT będą rosły w tempie 10%. Katalizatorem dla rynku ICT będzie technologia 5G. Nowa, szybsza i bardziej wydajna sieć będzie mogła jednocześnie obsługiwać miliony połączonych obiektów. Firmy jako pierwsze zaczną wykorzystywać jej możliwości. Już dziś Orange Polska ma za sobą pierwsze wdrożenia mobilnych sieci prywatnych działających w docelowych dla 5G częstotliwościach 3,6 GHz. Do 2025 roku – wspólnie z klientami – planuje utworzyć 40 takich sieci.
Nasz potencjał
By wspierać klientów w korzystaniu z możliwości jakie stwarza cyfrowy świat, firma sama musi być cyfrowa. Orange będzie korzystał z technologii takich jak BigData czy sztuczna inteligencja by zwiększać efektywność swojej działalności, polepszać doświadczenia klientów i tworzyć nowe usługi. Po wdrożeniu Orange Flex czy sztucznej inteligencji Max w obsłudze, pora na kolejne wygodne dla klientów i efektywne rozwiązania: aplikacja z rozszerzoną rzeczywistością będzie ich wspierać w samodzielnej instalacji urządzeń, a platforma U-TECH już dziś pomaga w kontakcie z technikiem przy instalacji usługi czy naprawie usterki. Orange Polska planuje, że w 2024 roku aż 75% kontaktów klientów z firmą w zakresie obsługi będzie się odbywać poprzez kanały cyfrowe. Operator zakłada, że kanały cyfrowe będą odpowiadać za 25% sprzedaży. Tam gdzie to jest potrzebne, pozostaną do dyspozycji tradycyjne formy kontaktu i bezpośrednie wsparcie ekspertów Orange. Odpowiedzialność
Rozwój musi iść w parze z odpowiedzialnością. W swojej strategii Orange Polska zdefiniował jej trzy główne wymiary: za środowisko naturalne, odpowiedzialność społeczną oraz w zakresie zarządzania. Wiosną tego roku Orange ogłosił swoje cele klimatyczne: osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku, a do 2025 roku zmniejszenie emisji CO2 o 65% względem 2015 oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do co najmniej 60%. Drogą do osiągnięcia tych celów jest m.in. zakup czystej energii bezpośrednio od producentów czy korzystanie z nowoczesnych, mniej energochłonnych technologii – przykładowo, światłowód odpowiada za 80% mniej emisji CO2 niż starsze technologie sieciowe. Firma stawia też na zasady gospodarki obiegu zamkniętego, oferując klientom odnowione smartfony, ułatwiając odpowiedzialne rozstanie się z nieużywanymi już urządzeniami, czy odnawiając i ponownie wprowadzając do obiegu urządzenia klienckie, jak modemy i dekodery telewizyjne. Orange będzie nadal angażować się w walkę z wykluczeniem cyfrowym, wspierając szczególnie narażone na nie grupy – np. seniorów. Ma ambicję, by w 2024 roku być numerem 1 na rynku jeśli chodzi o wskaźnik satysfakcji (NPS) w tej grupie. Wśród priorytetów niezmiennie pozostaje edukacja cyfrowa – co roku w programach rozwijających cyfrowe kompetencje będzie uczestniczyć ponad 5 tysięcy dzieci, a w latach 2020-2023, 75 000 nauczycieli zwiększy swoje umiejętności cyfrowe dzięki programowi realizowanemu przez Fundację Orange wraz z partnerami, z wykorzystaniem funduszy unijnych. Kolejnym elementem jest odpowiedzialne zarządzenie i różnorodność. Firma będzie dążyć do tego, by zwiększyć udział kobiet wśród liderów do ponad 35%, a na stanowiskach menadżerskich do co najmniej 40%.
Szybszy wzrost wyników finansowych przełoży się na powrót do wypłat dywidend
Po skutecznym przełamaniu spadków, dzięki strategii .Grow, Orange Polska chce wejść w kolejny etap, ścieżkę wzrostu szybszego i zrównoważonego, w oparciu o solidne fundamenty. Spółka przewiduje, że w ujęciu procentowym w latach 2021-2024 przychody będą rosły w niskim jednocyfrowym tempie, a rentowność EBITDAaL – w niskim lub średnim jednocyfrowym tempie. Poszerzanie zasięgu światłowodu oraz modernizacja sieci mobilnej będą wspierać ten wzrost, podczas gdy ekonomiczne nakłady inwestycyjne będą utrzymane na obecnym poziomie [1]. Projekt FiberCo przyniesie tutaj znaczące korzyści. – .Grow wygeneruje wartość dla akcjonariuszy. Solidny wzrost przychodów będzie połączeniem kontynuacji strategii konwergencji, dalszego rozwoju w obszarze ICT oraz otwarcia na nowe możliwości biznesowe na rynku hurtowym. Wzrost EBITDAaL przyspieszy, dzięki rosnącym przychodom oraz dalszej poprawie efektywności działania. Cieszymy się, że będziemy mogli dzielić się owocami tego wzrostu z naszymi akcjonariuszami. – podsumował Jacek Kunicki, członek zarządu Orange Polska ds. Finansów. Więcej informacje na temat nowej strategii, wraz ze szczegółami ambicji finansowych znajdują się na stronie.

[1] Z zastrzeżeniem ostatecznych zapisów ustawy o cyberbezpieczeństwie

Źródło: Orange