T-Mobile uruchamia pierwsze w Europie komercyjne rozwiązanie 5G firmy Ericsson, oparte na mikrousługach Packet Core

T-Mobile uruchamia pierwsze w Europie komercyjne rozwiązanie 5G firmy Ericsson, oparte na mikrousługach Packet Core.
– T-Mobile Polska jest pierwszą firmą w Europie, która we współpracy z Ericsson wdraża w swojej sieci usługę Mobility Management Entity (cMME) opartą na mikrousługach w technologii natywnej chmury
– Stosowanie mikrousług w technologii natywnej chmury znacząco poprawi czas wprowadzenia na rynek nowych usług generujących przychody dla konsumentów i przedsiębiorstw, jak również zapewnia wydajność operacyjną dla dostawców usług.
– Ponad 50 000 abonentów jest podłączonych do rozwiązania cMME obsługiwanego w centrum danych T-Mobile
Ericsson (NASDAQ: ERIC) i T-Mobile Polska rozpoczęły pierwsze w Europie komercyjne wdrożenie w jednym z centrów danych T-Mobile Polska w Polsce węzła Mobility Management Entity (cMME) opartego na mikrousługach w technologii natywnej chmury. Dzięki elastycznej platformie pozwalającej na uruchamianie nowych usług bez przerw w ich dostępności (issu: in-service software upgrade), a także negatywnego wpływu na ich jakość, T-Mobile w ramach jednego z ostatnich komercyjnych wdrożeń przeprowadził aktualizację aplikacji pracującej jako mikroserwis. Prognozuje się, że w nadchodzących latach nowe zastosowania 5G będą miały wkład w polski PKB w postaci korzyści netto w wysokości ponad 10,4 mld euro, według ostatniego raportu autorstwa Analysis Mason oraz Ericsson. – Petri Pehkonen, CTIO T-Mobile Polska, mówi: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z przeprowadzenia tego projektu w ścisłej współpracy z Ericsson. Wdrożenie Mobility Management Entity (cMME) postrzegamy jako rozwiązanie wspierające usługi oferowane obecnie dla naszych klientów, ale również w perspektywie ewolucji sieci 5G do chmury.” – Alvise Carlon, Ericsson Head of Digital Services Europe and Latin America powiedział: „W technologii 5G dostawcy usług potrzebują szybszych aktualizacji i bardziej elastycznego wdrażania nowych usług bez naruszania istniejących operacji sieciowych. Dzięki tej aktywacji T-Mobile Polska i Ericsson wyznaczyły standard dla bardziej inteligentnych sieci z wdrożeniem komercyjnego cMME w technologii chmury natywnej. Będzie to miało kluczowe znaczenie w tworzeniu bardziej inteligentnego biznesu poprzez wspieranie nowych strumieni przychodów z 5G zarówno dla T-Mobile Polska, jak i dla ich klientów w nadchodzących latach”.

źródło: T-Mobile