NEXERA nabywa infrastrukturę światłowodową od IT Partners Telco

NEXERA nabywa infrastrukturę światłowodową od IT Partners Telco. Nexera konsekwentnie rozszerza zasięg swojej sieci szerokopasmowej. Hurtowy operator telekomunikacyjny zakupił infrastrukturę światłowodową od firmy IT Partners Telco, operującej lokalnie pod marką Navu. Pozyskana sieć obejmuje ponad 5 000 gospodarstw domowych zlokalizowanych w Sandomierzu. Umowę podpisano w połowie czerwca i jest to czwarta taka transakcja Nexery. W zasięgu sieci operatora znajdzie się tym razem ponad 5 tysięcy gospodarstw domowych, do tej pory obsługiwanych przez Navu (marka IT Partners Telco). W okresie integracji Navu nadal będzie świadczyć usługi telekomunikacyjne bezpośrednio mieszkańcom (w modelu detalicznym) oraz innym operatorom (w modelu hurtowym). Transakcja wpisuje się w konsekwentnie realizowaną przez Nexerę strategię akwizycji, jednocześnie w znacznym stopniu powiększając zasięg w Sandomierzu o osiedla Rokitek i Huta. – Zakup sieci Navu od operującego lokalnie, sprawdzonego partnera to kolejna tego rodzaju inwestycja zrealizowana przez Nexerę. W wyniku akwizycji w naszym zasięgu znalazły się kolejne gospodarstwa domowe z Regionu Świętokrzyskiego. Zakupy i integracja istniejącej infrastruktury światłowodowej to, obok inwestycji własnych, kluczowy element budowy sieci dostępowej Nexery, która docelowo swoim zasięgiem obejmie ponad 1 mln gospodarstw domowych. Wypracowany przez nas model działania jest unikatowy w skali kraju, ponieważ daje wszystkim znajdującym się w zasięgu naszej infrastruktury niespotykaną dotąd swobodę wyboru spośród różnorodnych ofert wielu dostawców – mówi Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu Nexery. Transakcja została zrealizowana w korzystnym dla obu stron modelu akwizycji infrastruktury. W najbliższej perspektywie Nexera będzie prowadzić działania mające na celu integrację pozyskanej sieci światłowodowej, co umożliwi jej udostępnienie w modelu hurtowym wszystkim zainteresowanym operatorom detalicznym. Mieszkańcy zyskają w ten sposób dostęp do znacznie szerszego wachlarza usług telekomunikacyjnych oferowanych przez wielu operatorów. – Zawarte porozumienie gwarantuje korzyści i umożliwia rozwój obu stronom. Co istotne, w czasie obejmującym integrację sieci wciąż będziemy świadczyć usługi naszym klientom detalicznym. Cieszymy się, że wspólnie z Nexerą możemy przyczynić się do rozwoju technologicznego Sandomierza oraz Regionu Świętokrzyskiego – mówi Mariusz Czerniakow, Prezes Zarządu IT Partners Telco. Podpisanie umowy miało miejsce 17 czerwca, obecnie strony przystępują wspólnie do działań mających na celu sprawną integrację sieci.
Internet w Regionie Świętokrzyskim
Zgodnie z wynikami Raportu #RegionyNexery2021 wykorzystanie internetu w Regionie Świętokrzyskim systematycznie wzrasta. W związku z tym rosną również oczekiwania mieszkańców w zakresie szybkości i jakości posiadanego łącza. Jak pokazuje badanie Nexery, ponad 68% mieszkańców z Regionu Świętokrzyskiego jest zadowolonych z jakości internetu w domu, jednak ponad połowa (54%) ankietowanych rozważa zwiększenie prędkości łącza. Aktualnie 59% mieszkańców Regionu deklaruje, że w ich lokalizacji jest dostępna infrastruktura światłowodowa,  a 44% z nich korzysta ze światłowodu. Do tej pory Nexera zakupiła infrastrukturę od trzech operatorów (Telcent, Uninet i Symetra), działających również na terenie Regionu Świętokrzyskiego. Dzięki działaniom Nexery do końca 2022 roku w zasięgu najnowocześniejszej sieci światłowodowej znajdzie się blisko milion gospodarstw domowych oraz prawie 3 tys. szkół zlokalizowanych w czterech Regionach: Świętokrzyskim, Warmii i Mazur, Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz Łódzkim. Domostwa, firmy oraz wszystkie instytucje, które znajdują się w zasięgu sieci Nexery, mają możliwość dostępu do szybkiego internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Szkoły i jednostki edukacyjne zlokalizowane w zasięgu sieci Nexery z szerokopasmowego łącza mogą korzystać bezpłatnie.
– Pobierz Raport #RegionyNEXERY2021 i sprawdź, jaką rolę odgrywa dostęp do szybkiej sieci internetowej dla osób mieszkających na terenach, na których budujemy naszą sieć: https://www.nexera.pl/pl/raportregionynexery
– Posłuchaj podcastu NEXERY #SiećWdomu i sprawdź, jak łączymy Regiony online: https://spoti.fi/3hkggd5

źródło: Nexera