Ericsson przedstawia wyniki finansowe za drugi kwartał 2021 roku

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za drugi kwartał 2021 roku.
Podsumowanie drugiego kwartału:
– Sprzedaż organiczna wzrosła o 8% r/r, pomimo spadku sprzedaży w Chinach kontynentalnych o -2,5 mld SEK. r/r i spadek przychodów z praw własności intelektualnej o -0,5 mld SEK. r/r. Zaraportowana sprzedaż wyniosła 54,9 (55,6) mld SEK.
– Marża brutto bez opłat restrukturyzacyjnych wzrosła do 43,4% (38,2%) głównie dzięki operacjom w sektorze Networks.
Negatywny wpływ na drugi kwartał 2020 r. miały odpisy zapasów i początkowe wdrożenia sieci 5G w Chinach kontynentalnych.
Zraportowana marża brutto wyniosła 43,4% (37,6%).
– EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych poprawił się do 5,8 mld SEK (10,6%) od 4,5 SEK (8,2%) r/r, napędzany przez dział Networks. Zraportowany EBIT wyniósł 5,8 (3,9) mld SEK.
– Sprzedaż organiczna w dziale Networks wzrosła o 11% r/r dzięki wzrostowi udziału w rynku. Sprzedaż w Chinach kontynentalnych wyniosła -2,0 mld SEK r/r. Zraportowana marża EBIT wyniosła 21,7% (13,2%).
– Sprzedaż organiczna w dziale Digital Services była stabilna r/r, pomimo spadku sprzedaży w Chinach kontynentalnych o -0,5 mld SEK. r/r. Raportowany EBIT (strata) wyniósł -1,6 (-0,7) mld SEK, pod wpływem odpisu w wysokości -0,3 mld SEK na inwestycje w produkty przedkomercyjne na rynek chiński.
– Zaraportowany dochód netto wyniósł 3.9 (2.6) mld SEK.
– Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciami wyniosły 4.1 (3.2) mld SEK na co główny wpływ miały wyższe opłaty z tytułu praw własności intelektualnej. Środki pieniężne netto na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 43,7 (37,5) mld SEK.
– Prognozy rynku radiowej sieci dostępowej RAN na rok 2021 r. zostały zaktualizowane do 10% wzrostu r/r, w porównaniu z wcześniejszym 3% wzrostem. Źródło: Dell’Oro.

SEK w miliardach Q2
2021
Q2
2020
YoY
change
Q1
2021
QoQ
change
Jan-Jun
2021
Jan-Jun
2020
YoY
change
Sprzedaż netto 54.9 55.6 -1% 49.8 10% 104.7 105.3 -1%
Sprzedaż skorygowana o różnice kursowe –  –  8% –  –  –  –  9%
Marża brutto 43.4% 37.6% 42.8% 43.1% 38.6%
EBIT 5.8 3.9 51% 5.3 11% 11.1 8.2 36%
Marża EBIT 10.6% 6.9% 10.6% 10.6% 7.7%
Zysk netto 3.9 2.6 51% 3.2 23% 7.1 4.9 45%
EPS diluted, SEK 1.10 0.74 49% 0.96 15% 2.06 1.39 48%
Marża brutto bez opłat restrukturyzacyjnych 43.4% 38.2% 42.9% 43.2% 39.3%
EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych 5.8 4.5 29% 5.3 9% 11.2 9.1 22%
Marża EBIT bez opłat restrukturyzacyjnych 10.6% 8.2% 10.7% 10.7% 8.7%
Wolne środki pieniężne przed fuzjami i przejęciam 4.1 3.2 26% 1.6 161% 5.6 5.6 1%
Środki pieniężne netto na koniec okresu 43.7 37.5 16% 43.0 2% 43.7 37.5 16%

Zobacz pełny raport:
https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2021/6month21-en.pdf

źródło: Ericsson