Wymiana liczników energii: wyzwania dla operatorów – korzyści dla klientów

Wymiana liczników energii: wyzwania dla operatorów – korzyści dla klientów. 2 czerwca br. Prezydent RP podpisał nowelizację Ustawy Prawo Energetyczne, która wprowadza obowiązek instalacji liczników zdalnego odczytu u 80 proc. odbiorców w gospodarstwach domowych. Dla branży energetycznej oznacza to nie tylko wymianę urządzeń, ale i rozbudowę systemów informatycznych oraz dostosowanie ich do przesyłania i przetwarzania dużej ilości danych. Takie warunki spełnia autorski system innogy Stoen Operator HES-NG. Firma jako pierwsza na rynku opracowuje także technologię pozwalającą wykorzystanie w komunikacji radiowej z urządzeniami pomiarowymi częstotliwości 169 MHz. Dzięki tym rozwiązaniom konsumenci będą mogli korzystać na rozwoju technologicznym rynku energetycznego. Do końca 2023 r. operatorzy będą musieli wymienić co najmniej 15 proc. wszystkich liczników, dwa lata później – 35 proc., natomiast w 2027 roku ma to być już 65 proc. Pierwszy etap będzie sporym wyzwaniem, ze względu na pierwszy proces zakupu zupełnie nowych urządzeń. Wszyscy operatorzy wymienią je w tym samym czasie, co wywoła duży ruch na rynku producentów i sprzedawców. Producenci będą musieli dostosować je do nowych wymagań i zaprojektować nowe funkcje pomiarowe.
Nowe przepisy wymagają innowacji
Wymiana układów pomiarowych wiąże się z koniecznością rozbudowy systemu informatycznego, dostosowania go do nowych funkcjonalności w tym zakresu odczytywanych danych pomiarowych oraz jego wyskalowania. Ustawa Prawo Energetyczne nie specyfikuje funkcji licznika zdalnego odczytu ani zakresu danych, które powinny być odczytywane. Informacje te będą zawarte w rozporządzeniu pomiarowym, które jest w trakcie konsultacji publicznych. Wejście w życie tego rozporządzenia ma nastąpić po procedurze notyfikacyjnej w grudniu 2021 r. zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Środowiska i Klimatu. innogy Stoen Operator posiada w tej chwili nieco ponad 1 milion liczników w gospodarstwach domowych, w tym już ponad 100 tys. zdalnego odczytu. Pierwsze liczniki zdalnego odczytu instalowane były w latach 2014-2015. Ze względu na upływ okresu legalizacji, który wynosi 8 lat, zostaną one wymienione w pierwszej kolejności.
– Roczny przyrost klientów innogy Stoen Operator wynosi ok. 20 tys. Dostosowanie systemów informatycznych do nowych funkcjonalności było dotychczas dużym wyzwaniem, było uzależnione od harmonogramów negocjowanych z dostawcami zewnętrznymi i wiązało się z wysokimi kosztami. Odpowiedź na nie wymagała opracowania nowych rozwiązań z zakresu IT i telekomunikacji – mówi Jakub Tomczak, Dyrektor Pionu Operatora Danych Pomiarowych i Liczników w innogy Stoen Operator. – W pierwszej kolejności stworzyliśmy autorski system zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej HES-NG. System został wdrożony we współpracy z firmą Execon. Obecnie pracujemy nad innowacyjną technologią do zdalnej komunikacji pomiędzy urządzeniami pomiarowymi a koncentratorami danych, która będzie się odbywać w nieużywanym do tej pory w energetyce paśmie radiowym 169 MHz.
Klient skorzysta na zdalnym opomiarowaniu
Najbardziej oczywiste korzyści wynikające z wprowadzenia zdalnego odczytu danych z liczników energii elektrycznej to brak konieczności wizyt inkasenta. Jego rolę przejmie licznik, który będzie komunikował się z dostawcą energii i przesyłał informacje o faktycznym zużyciu prądu. To jednak pociąga za sobą szereg innych pożytecznych dla klienta funkcjonalności. Wprowadzenie liczników zdalnego odczytu przyniesie przede wszystkim zasadniczą zmianę w kwestii  rozliczeń za energię elektryczną. Obecnie w przypadku gospodarstw domowych bazują one często na prognozach zużycia prądu. Dzięki odczytowi zdalnemu na rachunku znajdzie się informacja o faktycznym zużyciu w danym okresie i na tej podstawie zostanie wyliczona opłata. Klient będzie też miał stały wgląd w swoje dane o zużyciu. Powstanie Centralny System Informacji Rynku Energii, uruchomiony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dzięki niemu odbiorcy zyskają dostęp do swoich bieżących i historycznych danych. Sprawdzą m.in. informacje dotyczące obowiązujących umów, wybranego sprzedawcy energii, ilości zużywanej lub produkowanej energii elektrycznej z dokładnością do 15 minut o różnych porach dnia. Umożliwi to bardziej świadome podejmowanie decyzji w kwestii wyboru taryfy. System ma zacząć działać za trzy lata.

źródło: innogy Stoen Operator