Dobre wyniki Orange Polska za drugi kwartał 2021

Dobre wyniki Orange Polska za drugi kwartał 2021. W drugim kwartale Orange Polska osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe: przychody wzrosły o 4,5 % w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, a EBITDAaL o niemal 4%. Zwiększyła się liczba użytkowników wszystkich kluczowych usług Orange – przybyło m.in. 48 tysięcy klientów światłowodu oraz 83 tysiące klientów abonamentowych głosowych usług mobilnych. – Drugi kwartał to przede wszystkim bardzo dobre wyniki finansowe, które są efektem zarówno rosnącej liczby klientów naszych usług, jak i konsekwentnej realizacji naszej filozofii „więcej za więcej” w relacji z klientami. Był to też czas luzowania ograniczeń związanych z pandemią i otwierania się kolejnych branż, które przez wiele miesięcy były niedostępne. Widzimy, że klienci w naturalny sposób koncentrowali swoją uwagę właśnie na takich usługach, co przełożyło się na mniejszy ruch na rynku telekomunikacyjnym. Po zakończeniu sezonu wakacyjnego, na jesieni, spodziewamy się powrotu ożywienia na naszym rynku – powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska. – Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji całorocznych celów. Skupiamy się teraz na realizacji ogłoszonej niedawno strategii .Grow, by rosnąć szybciej, ale też w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Wykonaliśmy już na tej drodze pierwsze kroki, uruchamiając pierwsze farmy wiatrowe, które pozwoliły Orange Flex stać się pierwszą w Polsce neutralną klimatycznie usługą telekomunikacyjną. Wierzymy, że tak będzie wyglądać przyszłość rynku – dodał.
Dobre wyniki komercyjne – więcej klientów korzysta z  konwergencji, światłowodu i usług mobilnych
W drugim kwartale przybyło 14 tys. klientów konwergentnych pakietów Orange Love, łącznie z konwergencji korzysta ponad 1,5 mln klientów indywidualnych,  o 8% więcej rok do roku. Spośród klientów stacjonarnego internetu, już 66% ma cały pakiet usług dla domu od Orange. Rok wcześniej ten wskaźnik wynosił 63%. Coraz więcej użytkowników Orange Love ma światłowód, wybiera wyższe prędkości i dokupuje usługi telewizyjne, co przekłada się m.in. na wzrost przychodów na jednego klienta z konwergencji: na koniec czerwca ARPO wynosiło już ponad 111 zł. Ze światłowodu korzysta już 827 tys. klientów –  36% więcej niż przed rokiem. W samym drugim kwartale przybyło 48 tys. użytkowników tego superszybkiego internetu. To właśnie za sprawą zainteresowania światłowodem wzrosła też łączna liczba klientów szerokopasmowego stacjonarnego internetu od Orange. Klienci światłowodu stanowią już 30% użytkowników takich usług. Zwiększył się tez zasięg sieci światłowodowej – obejmuje już 5,4 mln gospodarstw domowych, czyli o ponad 200 tys. więcej niż na koniec pierwszego kwartału tego roku. O 83 tys. wzrosła liczba klientów abonamentowych mobilnych usług głosowych (dla porównania w 2 kwartale ub. roku przybyło ich 65 tys.).  Po raz pierwszy wzrosło także ARPO z tych usług. To efekt strategii „więcej za więcej”, ale też częściowego powrotu do korzystania przez klientów z roamingu, który nastąpił wraz ze znoszeniem ograniczeń w podróżowaniu. Zmniejszenie ograniczeń związanych z pandemią wpłynęło też pozytywnie na wyniki w usługach prepaid – liczba użytkowników wzrosła po raz pierwszy od kilku kwartałów. Łączna liczba użytkowników kart przedpłaconych zwiększyła się od kwietnia do czerwca o 72 tys. i wyniosła na koniec kwartału 4,86 mln.
Kluczowe wskaźniki finansowe: przychody i EBITDAaL w górę, całoroczne cele podtrzymane
Przychody Orange Polska wzrosły w drugim kwartale 2021 r. o 4,5% rok do roku. Na ten wynik wpłynęło kilka czynników: o niemal 7% wzrosły przychody z kluczowych usług, czyli konwergencji, usług mobilnych oraz stacjonarnego internetu.  Na rynku usług dla biznesu był to kolejny kwartał wzrostu w usługach IT i integratorskich: przychody były wyższe o 13% rok do roku, głównie za sprawą wyniku spółki Craftware, włączonej do Grupy Orange  pod koniec 2020r. W porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku, kiedy za sprawą pandemii popyt na urządzenia mocno wyhamował, o 7% wzrosły także przychody ze sprzedaży sprzętu. Pozostałe przychody wzrosły aż o 42% rok do roku, głównie za sprawą przychodów z odsprzedaży energii. Firma osiągnęła też bardzo dobry wynik EBITDAaL. Rentowność operacyjna była o niemal 4% wyższa rok do roku, pomimo tego, że wynik za drugi kwartał 2020 był wyjątkowo wysoki za sprawą jednorazowych działań podjętych przez firmę by ograniczyć wpływ pandemii COVID-19 i lockdownu na biznes.
– Pełny raport z wynikami Orange Polska znajduje się na  www.orange-ir.pl

źródło: Orange