Publiczna prezentacja założeń projektu SMJI

Publiczna prezentacja założeń projektu SMJI. W związku z planowaną realizacją projektu pn. „System Monitorowania Jakości Internetu (SMJI)”, Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu. Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Prezentacja odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00 na platformie Teams. Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: sekretariat.bp@uke.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2021 roku do godziny 16:15. W treści zgłoszenia prosimy o podanie swojego imienia, nazwiska, adresu e-mailowego do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują. W tytule e‑mail należy wpisać: „SMJI – prezentacja publiczna”. Link do spotkania na platformie Teams zostanie przesłany do osób, które przesłały zgłoszenie w wyznaczonym terminie, w dniu 13 sierpnia 2021 r. rano przed rozpoczęciem spotkania. Przebieg spotkania zostanie nagrany w sposób rejestrujący obraz i dźwięk, w celu sporządzenia protokołu z prezentacji, którego kopia będzie stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu.
Podanie danych w zgłoszeniu oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu uczestnictwa w spotkaniu.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

źródło: UKE