Plus zasięg: jakość transmisji danych Plusa w Jastrzębiej Górze

Prezentujemy jakość transmisji danych sieci Plus w Jastrzębiej Górze w sąsiedztwie budynków apartamentowych przy ul. Rozewskiej 4. Test zrealizowany został zarówno w segmencie LTE, jak i 5G. Terminal był obsługiwany przez stację bazową we Władysławowie przy ul. Puckiej 4 (BT-44959).
Dziękujemy naszemu Korespondentowi z Zagłębia za gotowość!
1. segment LTE

2. segment 5G:
źródło: informacja własna