Bosch: Nowe perspektywy dla mobilności dzięki 6G

Nowe perspektywy dla mobilności dzięki 6G. Projekt 6G-ICAS4Mobility prowadzony przez firmę Bosch ma szansę zrewolucjonizować bezprzewodową technologię mobilną następnej generacji
– Projekt 6G-ICAS4Mobility koncentruje się na podstawowych aspektach bezprzewodowej technologii mobilnej nowej generacji.
– Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz wydajności korzystania z nich poprzez integrację systemów komunikacji i rozpoznawania otoczenia poprzez czujniki.
Jeden system 6G
Przez najbliższe 3 lata w ramach specjalnie utworzonego konsorcjum firma Bosch, razem z naukowcami z niemieckich uniwersytetów oraz specjalistami z zakresu motoryzacji, systemów radarowych oraz dronów, będzie prowadzić badania nad integracją łączności za pośrednictwem komunikacji mobilnej 6G. Celem projektu 6G-ICAS4Mobility jest połączenie systemów komunikacji i radarowych, które obecnie działają oddzielnie, oraz zintegrowanie ich w jeden system 6G. Umożliwi to stworzenie bardziej precyzyjnego obrazu otoczenia pojazdów, poprawi bezpieczeństwo na drogach i zwiększy wydajność korzystania z nich. Mobilność stanie się więc bardziej komfortowa, a przede wszystkim bardziej bezpieczna. Jednocześnie bezpośrednia integracja funkcji radarowych z przyszłymi modelami komunikacji obniży koszty i doprowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania bezprzewodowych systemów łączności. W ramach projektu w ciągu najbliższych trzech lat opracowane zostaną kluczowe fundamenty przyszłego standardu 6G – będzie to istotny wkład w zabezpieczenie suwerenności technologicznej Europy. Wyniki projektu posłużą jako techniczne podstawy dla zastosowań w komunikacji dronów, a także w Przemyśle 4.0 (np. dla autonomicznego prowadzenia pojazdów).
Bezpośrednia wymiana danych to podstawa
O bliższym połączeniu oraz integracji komunikacji i detekcji (ICAS) szeroko dyskutuje się od kilku lat. Obecnie projekt 6G-ICAS4Mobility prowadzony pod przewodnictwem firmy Bosch ma na celu wykazanie, że technologia ta sprawdzi się w praktyce, aby mogła zostać wykorzystana w przyszłym standardzie komunikacji mobilnej. „ICAS jest uważana za kluczową technologię dla przyszłych systemów 6G. Otworzy zupełnie nowe możliwości, które znacznie wykraczają poza potencjał obecnych technologii bezprzewodowych. Integracja systemów typu wireless wpłynie również na znaczną oszczędność kosztów oraz energii” – powiedział Andreas Müller, inicjator projektu 6G-ICAS4Mobility i project manger działań 6G w firmie Bosch, lidera konsorcjum prowadzącego badania w ramach projektu. Istotnym rozwiązaniem, będącym częścią 6G-ICAS4Mobility, jest „sidelink” – system, który umożliwi bezpośrednią komunikację między dwoma pojazdami i może być używany niezależnie od istniejącej infrastruktury łączności mobilnej. Oznacza to, że w przyszłości jazda w pełni autonomiczna będzie możliwa również w regionach o słabym zasięgu sieci komórkowej.

6G na świecie
Badania nad 6G nabierają tempa na całym świecie. Unia Europejska przewidziała 900 mln euro na rozwój tej sieci w latach 2021-2027. Analogicznie, również w innych częściach świata realizowane są gigantyczne programy inwestycyjne w tym zakresie, wśród których prym wiodą Stany Zjednoczone, Japonia, Korea Południowa i Chiny. Odzwierciedla to m.in. geopolityczne znaczenie 6G, jak również jego spodziewane znaczenie w zakresie suwerenności technologicznej Europy. Eksperci przewidują, że pierwszy standard 6G zostanie ukończony do końca 2028 roku.

Partnerzy projektu:
– Robert Bosch GmbH
– Fraunhofer Heinrich Hertz Institute
– IMST GmbH
– NXP Semiconductors Germany GmbH
– Ulm University
– FAU Erlangen-Nuremberg
– TU Kaiserslautern
– TU Ilmenau
– Missing Link Electronics GmbH
– CiS GmbH
– AeroDCS GmbH
– Barkhausen Institut gGmbh
– Hensold Sensors GmbH
– Merantix Momentum (Merantix Labs GmbH)
– Denso Automotive Deutschland GmbH

źródło: Bosch