RFBenchmark: Jakość i szybkość Internetu mobilnego w Europie – II półrocze 2022 r.

Notel Polska, firma zajmująca się pomiarami jakości sieci mobilnych, opublikowała raport dotyczący jakości i prędkości internetu mobilnego w Europie. Raport opiera się na pomiarach dokonanych przez użytkowników aplikacji mobilnej RFBENCHMARK w Europejskim Obszarze Gospodarczym w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku. Belgia i Litwa zostały wyróżnione ze względu na wysokie średnie prędkości pobierania danych. Oba kraje oferują doskonałą łączność internetową, umożliwiającą szybki dostęp do informacji i plików online. W przypadku Belgii średnia prędkość wynosi imponujące 91,45 Mb/s, natomiast Litwa oferuje średnią prędkość pobierania na poziomie 87,9 Mb/s. Z kolei Węgry i Rumunia mają najniższe średnie prędkości pobierania danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym – średnie prędkości pobierania danych wynoszą poniżej 33 Mb/s i są znacznie niższe od średnich wyników w innych krajach EOG. W kategorii prędkości wysyłania danych dominuje Słowenia, ze średnią prędkością 30,83 Mb/s, a następnie Chorwacja ze średnią prędkością wysyłania 26,61 Mb/s. Z kolei Irlandia i Niemcy mają najwolniejsze średnie prędkości wysyłania danych w regionie – średnia dla Irlandii to zaledwie 6,29 Mb/s, a dla Niemiec – 9,09 Mb/s. Dla osób poszukujących transmisji plików z minimalnym opóźnieniem, Estonia i Łotwa są najlepszymi opcjami w EOG. Estonia ma wartość ping wynoszącą zaledwie 23 ms, podczas gdy Łotwa nie jest daleko w tyle z wartością ping wynoszącą nieco ponad 25 ms.
pełna treść Raportu firmy Notel

źródło: Notel