150 milionów kroków do celu. Premiera raportu NEXERA Heroes 2022

150 milionów kroków do celu. Premiera raportu NEXERA Heroes 2022. Od początku działalności NEXERA aktywnie wspiera i włącza się w akcje pomocowe na terenach prowadzonych inwestycji, w czterech regionach centralnej i północno-wschodniej Polski. W ramach oddolnego projektu NEXERA Heroes wyposażeni w krokomierze pracownicy firmy przeliczają przebyty dystans na konkretne kwoty, które w każdym kwartale zostają przeznaczone na wsparcie lokalnych inicjatyw dobroczynnych. W 2022 roku firma wsparła kilkanaście regionalnych organizacji pomocowych i charytatywnych o profilu edukacyjnym, ekologicznym, sportowym i prospołecznym. Łączna suma środków przekazana potrzebującym z tego tytułu osiągnęła blisko ćwierć miliona złotych.
Przychodzą z pomocą
W trakcie ubiegłego roku, w ramach wewnętrznego programu dobroczynnego pracownicy Nexery zrobili aż 147 217 766 kroków, pokonując dystans ponad 65 000 kilometrów. Ta liczba przełożyła się na kwotę 100 000 zł, które zostały przekazane ośmiu organizacjom w Regionach NEXERY. Dofinansowanie objęło istotne społecznie projekty związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy, zdrowiem kobiet, a także bezpieczeństwem i rekreacją dzieci, edukacją ekologiczną i dobrostanem zwierząt. „Nasze działania biznesowe prowadzimy w otoczeniu pełnym różnorodnych ludzi i inspirujących miejsc, stanowiących dla nas źródło motywacji i pomysłów. Działając w małych miejscowościach i wsiach, dostrzegliśmy także jednak wiele codziennych potrzeb. Szybko okazało się też, że mieszkańcy są bardzo otwarci na współpracę z nami, a nasi pracownicy nie czekali, by ruszyć z pomocą. I tak od 2018 r. angażujemy się w różnego rodzaju projekty podnoszące komfort życia osób najbardziej potrzebujących. Nadaliśmy tym działaniom konkretną formę w postaci programu NEXERA Heroes, który stał się naszą wizytówką i stałym elementem firmowego życia. Do tej pory opublikowaliśmy dwa raporty NEXERA Heroes. Teraz z radością i dumą przedstawiamy efekty działań w 2022 roku” – mówi Jacek Wiśniewski, prezes zarządu NEXERY.
Liczą się nie tylko kroki
Wsparcie Nexery dla potrzebujących nie ogranicza się tylko do kwot wyliczonych w ramach wewnętrznego projektu dobroczynnego. Firma przygląda się otoczeniu społeczno-biznesowemu z dużą uwagą, starając się nieść pomoc potrzebującym w każdy możliwy sposób. W 2022 roku operator wsparł dodatkowo 13 organizacji oraz inicjatyw, przekazując na nie łącznie 140 900 zł. Lista dofinansowanych podmiotów objęła organizacje pomocowe, lokalne stowarzyszenia, domy opieki i schroniska dla zwierząt, a także inicjatywy edukacyjne i sportowe oraz lokalne festyny. „Program NEXERA Heroes na trwałe wpisał się w katalog realizowanych przez nas corocznie przedsięwzięć. Widzimy bowiem, że nasze działania mają rzeczywisty wpływ na życie lokalnych społeczności. W latach 2019-2022 pracownicy firmy zrobili w ramach swojej autorskiej inicjatywy w sumie 361 956 965 kroków, czyli 225 000 kilometrów, co łącznie przełożyło się na 323 808 zł wsparcia! Dodatkowo w tym samym okresie przekazaliśmy w sumie 297 520 zł na podstawie umów sponsorskich i innych darowizn. Wspólna praca na rzecz innych ma sens, daje poczucie satysfakcji i motywuje do dalszej aktywności. Potwierdza to liczba projektów, które z powodzeniem zrealizowaliśmy od początku naszej dobroczynnej działalności. Od 2023 roku na cele charytatywne przekazujemy też 0,5% przychodu firmy” – dodaje Jacek Wiśniewski.
Pobierz raport NEXERA Heroes 2022 i dowiedz się, w jaki sposób Nexera wspiera lokalne społeczności

źródło: Nexera