Bezpieczny Internet od T-Mobile – kompleksowa ochrona łącza internetowego dla klientów biznesowych

Bezpieczny Internet od T-Mobile – kompleksowa ochrona łącza internetowego dla klientów biznesowych. Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej1, dla ponad 90% firm dostęp do Internetu jest niezbędny do prowadzenia działalności. Ataki ransomware, DDoS oraz nieautoryzowany dostęp do zasobów firmowych to jedne z najpoważniejszych problemów, z którymi muszą borykać się przedsiębiorcy. W odpowiedzi na ich potrzeby T‑Mobile Polska wprowadza opartą o model subskrypcyjny usługę „Bezpieczny Internet”, zapewniającą klientom biznesowym kompleksową ochronę łącza internetowego w trybie całodobowym. Zarządzanie bezpieczeństwem IT jest nieodłącznym elementem prowadzenia działań biznesowych. W wielu sytuacjach, zasoby i kadra mogą być jednak niewystarczające, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Zatrudnienie specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa oraz budowa własnej infrastruktury są kosztowne, zarówno jeśli chodzi o początkowe inwestycje, jak i utrzymanie, konserwację sprzętu i oprogramowania czy bieżącą aktualizację polityk bezpieczeństwa. Zaniedbanie działań mających na celu zapewnienie firmie odpowiedniej ochrony może mieć jednak fatalne konsekwencje; od utraty danych czy długotrwałego dostępu do własnych zasobów, przez straty wizerunkowe, po konieczność zawieszenia całej działalności firmy. Według szacunków firmy ubezpieczeniowej Embroker2, do 2025 roku globalne skutki cyberincydentów kosztować mogą nawet 10,5 bln dolarów rocznie. Jednocześnie, jak informuje KMPG3, około 58% instytucji w Polsce odnotowało w 2022 roku przynajmniej jeden incydent bezpieczeństwa. Nowa usługa Bezpieczny Internet oferowana przez T‑Mobile Polska skierowana do klientów biznesowych, korzystających z dostępu do Internetu od T‑Mobile, pozwala uniknąć ryzyka cyberataku – jednocześnie minimalizując koszty związane z potrzebą aktualizacji sprzętu, oprogramowania i polityk bezpieczeństwa do najnowszych standardów. Usługa Bezpieczny Internet wykorzystuje zasoby T‑Mobile, w tym w pełni georedundantne centra danych oraz firewalla nowej generacji, w elastycznym modelu subskrypcyjnym.
Jak działa usługa Bezpieczny Internet
Usługa Bezpieczny Internet opiera się na kontroli ruchu sieciowego i kompleksowej ochronie użytkowników i zasobów klienta przed zagrożeniami z Internetu. Ruch internetowy w usłudze Internet Biznes kierowany jest z routerów brzegowych do firewalla w centrum danych T‑Mobile, a następnie do Internetu. Całe rozwiązanie zamyka się w obrębie sieci T‑Mobile, co pozwala na pełną redundancję i zapewnienie pełnego bezpieczeństwa. Co ważne, klienci korzystający z usługi nie potrzebują specjalistycznej wiedzy, ponieważ całością zarządza zespół T‑Mobile, złożony z doświadczonych ekspertów ds. bezpieczeństwa technologicznego, analityków oraz specjalistów w zakresie ochrony danych. T‑Mobile gwarantuje uruchomienie firewalla nowej generacji (NGFW), konfigurację oraz zaimplementowanie polityk bezpieczeństwa w celu ochrony sieci. Dzięki temu przedsiębiorcy nie ponoszą początkowych kosztów i mają dostęp do szybkiego wdrożenia.
Korzyści dla klientów T‑Mobile
Pakiet Bezpieczny Internet to podstawowy element ochrony bezpieczeństwa firmowej sieci. To nie tylko kompleksowa ochrona antywirusowa, system zapobiegania włamaniom (IPS), anty-malware czy filtrowanie ruchu WWW. Nowoczesna technologia wykorzystana w tym rozwiązaniu, dzięki funkcji głębokiej inspekcji pakietów (Deep Packet Inspection) potrafi rozpoznać wiele znanych aplikacji, analizując zawartość przesyłanych pakietów i dopuszczając lub blokując ruch. W stałej, niskiej opłacie subskrypcyjnej, przedsiębiorcy zyskują więc pewność i bezpieczeństwo. Bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów otrzymują dostęp do zawsze aktualnych urządzeń, codziennie aktualizowanej bazy zagrożeń i sygnatur szkodliwego oprogramowania. Bezpieczny Internet to także oszczędność – klient nie musi martwić się o zatrudnienie kadry odpowiedzialniej za utrzymanie firewalla, ponieważ wszystkim zajmują się certyfikowani eksperci T‑Mobile. Więcej informacji na temat usług z zakresu cyberbezpieczeństwa można znaleźć na stronie:
https://biznes.t-mobile.pl/pl/produkty-i-uslugi/cyberbezpieczenstwo.

1https://www.uke.gov.pl/akt/badanie-konsumenckie-2020-klienci-instytucjonalni,376.html
2https://www.embroker.com/blog/cyber-attack-statistics/
3https://kpmg.com/pl/pl/home/insights/2023/02/barometr-cyberbezpieczenstwa-2023-detekcja-i-reakcja-na-zagrozenia-w-czasie-podwyzszonego-alertu.html

źródło: T-Mobile