Magenta jeszcze bardziej zielona – T-Mobile Polska wprowadza pierwszy hybrydowy system zasilania stacji bazowych w Polsce

Magenta jeszcze bardziej zielona – T-Mobile Polska wprowadza pierwszy hybrydowy system zasilania stacji bazowych w Polsce.T-Mobile Polska od lat angażuje się w działania proekologiczne, a teraz ogłasza kolejne innowacyjne rozwiązanie związane z wykorzystaniem energii odnawialnej do zasilania stacji bazowych. We współpracy z firmą ECS oraz NetWorkS! powstała hybrydowa instalacja, zasilająca stację bazową energią słoneczną oraz wiatrową (dzięki zastosowaniu specjalnych turbin). Stacja bazowa w Brudzowicach to pierwszy tego typu projekt w Polsce. T-Mobile planuje wprowadzenie podobnych systemów także w innych miejscach. T-Mobile Polska od lat daje przykład dbałości o środowisko i wprowadza rozwiązania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi, zgodnie ze swoją strategią ESG. Dowodem takiego podejścia jest korzystanie przez spółkę już dziś wyłącznie z ekologicznej energii oraz planowane osiągnięcie całkowitej neutralności środowiskowej w całym łańcuchu dostaw do 2040 roku. To także systematycznie wprowadzone innowacje, które mają doprowadzić spółkę do osiągnięcia tego celu. Od dłuższego czasu T-Mobile montuje na stacjach bazowych oraz innych obiektach telekomunikacyjnych panele fotowoltaiczne, które zapewniają od około 15% do 30% średniorocznego zapotrzebowania na energię tych instalacji. Niestety, w polskich warunkach klimatycznych tego typu rozwiązanie nie oferuje takiej sprawności, jak w regionach o dużo wyższym nasłonecznieniu. Dlatego operator poszukuje innych dodatkowych źródeł energii odnawialnej, które uzupełniłyby energię słoneczną. Jednym z przykładów takiego rozwiązania jest uzupełnienie systemu zasilania o turbiny wiatrowe oraz skuteczny system gromadzenia energii. Pierwszy taki hybrydowy układ został zrealizowany przy współpracy z NetWorkS! oraz firmą ECS na stacji bazowej w Brudzowicach.

Inwestycja ta stanowi kolejny krok w kierunku realizacji założonych przez T-Mobile Polska celów związanych z ochroną środowiska i wykorzystaniem energii odnawialnej, a także przyczyniają się w znacznym stopniu do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej. Nowe rozwiązanie, które łączy fotowoltaikę z turbinami powietrznymi, pozwala na jeszcze większą kontrolę kosztów pozyskiwania energii, również w sytuacjach, gdy brak jest dostatecznego nasłonecznienia stacji. Hybrydowy system zasilania działa bez przerwy, nawet w przypadku braku słońca lub wiatru, a nadmiar energii jest gromadzony w bateriach i wykorzystywany w wypadku, gdy inne źródła zawodzą. Cała instalacja jest zarządzana przez system, który optymalizuje wykorzystanie źródeł energii, co pozwala na dostarczenie do 50% energii z odnawialnych źródeł oraz znaczne ograniczenie kosztów zakupu energii z sieci energetycznej. Warto przypomnieć, że oprócz inwestycji w zieloną energię, T-Mobile Polska angażuje się w inicjatywy ekologiczne, promując odpowiedzialne postawy wśród swoich pracowników, partnerów i klientów. Wśród nich warto wymienić m.in. projekt „Planeta ma znaczenie”, który koncentruje się na promowaniu gospodarki obiegu zamkniętego i edukacji w zakresie właściwego recyklingu elektroodpadów, eliminację plastiku z biur i salonów, zmniejszenie zużycia papieru i wspieranie sadzenia drzew poprzez projekt „Magentowe Lasy” czy proponowanie klientom odnowionych smartfonów z gwarancją w ramach programu „Smartfon re:generacja”. Działania te wpisują się w filozofię zero waste i pokazują, że T-Mobile Polska dba o zachowanie równowagi ekologicznej.

źródło: T-Mobile