Wyniki Orange Polska za 1 kwartał: dobry początek roku pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego

Wyniki Orange Polska za 1 kwartał: dobry początek roku pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego. Orange Polska wypracował w pierwszym kwartale bardzo dobre wyniki finansowe – przychody wzrosły o ponad 7%, a rentowność operacyjna EBITDAaL o 5,5% rok do roku. W stabilnym tempie rośnie liczba klientów oraz wartość, jaką budują kluczowe usługi: konwergentne pakiety, światłowód i abonamentowe usługi mobilne. – Za nami bardzo udany początek roku, zwłaszcza w wymiarze finansowym. Dobrze radzimy sobie z niełatwą sytuacją makroekonomiczną, skutecznie ograniczamy wpływ inflacji na biznes. Nasze kluczowe usługi rozwijają się stabilnie, przybywa ich użytkowników pomimo dużej konkurencji na rynku. Jesteśmy gotowi by walczyć o klientów najlepszymi ofertami – powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska. – Przed nami kolejne, istotne dla przyszłości działania: jeszcze w tym roku rozpoczniemy stopniowe wyłączanie technologii 3G. Dzięki temu zrobimy więcej miejsca w naszej sieci dla nowocześniejszych technologii oferujących wyższą jakość usług. Zrealizowaliśmy z wyprzedzeniem nasze cele dotyczące emisji własnych, pierwotnie zakładane na 2025 rok. Ważne są teraz wyzwania związane z emisjami w całym łańcuchu wartości: pracujemy nad parametrami energetycznymi urządzeń stacjonarnych udostępnianych klientom, zachęcamy ich też do przekazywania nam używanych telefonów czy do korzystania z odnowionych urządzeń – dodaje.
 Liczba klientów kluczowych usług Orange i wartość rosną w stabilnym tempie W pierwszych trzech miesiącach roku przybyło 47 tysięcy klientów Orange Światłowodu, a łącznie na koniec marca korzystało z niego 1,22 mln użytkowników. To o ponad 20% więcej niż rok wcześniej. W zasięgu usług światłowodowych od Orange jest niemal 7,3 mln gospodarstw domowych w kraju. Stabilnie rośnie liczba klientów konwergentnych pakietów usług dla domu. W 1 kwartale przybyło 14 tysięcy użytkowników Orange Love, a łączna ich liczba zwiększyła się o 5% rok do roku. Liczba klientów abonamentowych mobilnych usług głosowych wzrosła o 3% roku-do-roku, w pierwszym kwartale przybyło ich 40 tysięcy. Porównując wyniki z 1 kwartałem 2022 warto zwrócić uwagę, że duży wzrost odnotowany rok temu częściowo spowodowany był popytem na usługi ze strony obywateli Ukrainy uciekających do Polski przed wojną. We wszystkich usługach stabilnie rośnie wartość – czyli ARPO ( średni przychód na jednego klienta), co jest efektem podejścia „więcej za więcej”, a także m.in. rosnącej liczby klientów światłowodu.
Bardzo dobre wyniki finansowe – solidna baza do osiągnięcia całorocznych celów
Pierwszy kwartał był bardzo udany pod względem finansowym. Na łączny wzrost przychodów firmy ( ponad 7% rok do roku) pozytywnie wpłynęły: przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych ( wzrost o 6% rok do roku), przychody z usług ICT dla biznesu (+12% rok do roku), przychody z usług hurtowych (odliczając tradycyjne obszary, wzrost sięgnął 15%), a także wyjątkowo duży wzrost przychodów ze sprzedaży urządzeń – aż o 40% rok do roku. Wynika to głównie z popytu klientów na  smartfony. Operator oferuje możliwość ich zakupu na raty 0%, a pod koniec 2022 udostępnił możliwość rozłożenia płatności nawet na 36 miesięcy. W marcu tego roku wprowadził kolejne, korzystne dla klientów zmiany w systemie ratalnym. Wzrost EBITDAaL ma zdrowe fundamenty – został wypracowany w całości dzięki solidnemu wzrostowi przychodów z głównych linii biznesowych. Zgodnie z przewidywaniami, inflacja spowodowała wzrost kosztów, niemniej firma częściowo zdołała je skompensować, m.in. poprzez niższe koszty utrzymania nieruchomości. Pierwszy kwartał był bardzo udany jeśli chodzi o sprzedaż nieużywanych przez firmę nieruchomości, a przychody z ich sprzedaży, wraz z rosnącą EBITDAaL, mocno przyczyniły się do osiągnięcia ponad dwukrotnie wyższego zysku netto w porównaniu z 1 kwartałem 2022. Otoczenie makroekonomiczne w kolejnej części roku pozostanie wymagające, firma spodziewa się dalszego wpływu inflacji na biznes. Jednak bardzo dobre wyniki finansowe z pierwszych miesięcy roku stanowią solidny fundament dla osiągnięcia całorocznych celów.
Pełny raport z wynikami Orange Polska za 1 kwartał 2023 znajduje się na:
www.orange-ir.pl

źródło: Orange