Ekosystem Odry bardziej bezpieczny dzięki T-Mobile Polska

Ekosystem Odry bardziej bezpieczny dzięki T-Mobile Polska. T-Mobile Polska po raz kolejny pokazuje, jak rozwiązania IoT mogą służyć środowisku. Podczas Dni Odry, organizowanych przez miasto Wrocław, operator zwodował bojkę analityczną, która będzie monitorowała stan wody w Odrze. Dzięki temu rozwiązaniu wykrywanie zagrożeń dla rzeki będzie możliwe już na wczesnych etapach. Zeszłoroczna katastrofa ekologiczna w Odrze przyniosła za sobą ogromne straty nie tylko dla tej rzeki, ale także połączonych z nią innych ekosystemów. Monitorowanie i badanie stanu wody płynącej w Odrze jest konieczne, by umożliwić badaczom oraz działaczom środowiskowym działania odbudowujące wrażliwy ekosystem rzeki i jej środowiska. T‑Mobile wierzy, że innowacyjne technologie mogą oferować coraz to nowsze i lepsze rozwiązania wspierające troskę o otaczające nas środowisko. Właśnie z tego powodu firma przystąpiła do projektu pilotażowego realizowanego wspólnie z Miastem Wrocław, w ramach którego w wyznaczonym punkcie Odry zwodowano bojkę analityczną. To urządzenie, z pomocą towarzyszącej mu aplikacji, będzie zdalnie i na bieżąco dostarczać badaczom kluczowych informacji o stanie wody w rzece na podstawie wskaźników takich jak: koncentracja zawiesiny, tlen rozpuszczony, temperatura, pH oraz przewodność. Nowe technologie takie jak np. wodna bojka analityczna z funkcją analizy i pomiaru wybranych parametrów w wodzie firmy T‑Mobile, którą obecnie wspólnie testujemy może stać się odpowiedzią na problem zanieczyszczenia rzeki i w przypadku zagrożenia, przyczynić się do podjęcia odpowiednich środków zaradczych w odpowiednim momencie, tak aby straty zarówno dla ekosystemu rzeki, jak i dla jej użytkowników były jak najmniejszetłumaczy Robert Bednarski, Dyrektor ds. Smart City w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu.

Wodowanie bojki odbyło się podczas Dni Odry organizowanych przez Miasto Wrocław, które w tym roku oprócz licznych atrakcji dla mieszkańców, obejmowały także cykl debat we wrocławskim Odra Center na temat zagrożeń ekosystemu rzeki i tego jak im zapobiegać. Wzięli w niej udział przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocław, Stowarzyszenia Absolwentów TŻŚ, Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych, Doradca Zarządu ds. Środowiska, przedstawiciele Stowarzyszenia Kraina Łęgów Odrzańskich, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich, a także przedstawiciel T‑Mobile Robert Solnica. W T‑Mobile wierzymy, że innowacyjne technologie mogą oferować coraz to nowsze i lepsze rozwiązania wspierające troskę o otaczające nas środowisko. Przykładem jest nasza bojka analityczna, która pozwala na zdalne monitorowanie parametrów czystości wody w zbiornikach wodnych. Wydajna analiza zapewnia pełną wykrywalność zdarzeń związanych z zagrożeniem zanieczyszczenia wody. Tego typu rozwiązania są niezwykle potrzebne dla miasta takiego jak Wrocław, które każdego dnia dba o swoich mieszkańców. Z tym większą przyjemnością i dumą wspieramy je w tym celu jako firma, która w swojej strategii i działaniach dąży w stronę neutralności ekologicznejpowiedział Piotr Biały, Dyrektor Biura Rozwoju Sprzedaży i Nowych Technologii.

Wodowanie bojki analitycznej na Odrze to zaledwie jeden z przykładów wykorzystania technologii w służbie środowisku przez T‑Mobile. Zaledwie kilka tygodni temu operator, jako pierwsza firma telekomunikacyjna w Polsce, uruchomił innowacyjny system hybrydowego, słoneczno-wiatrowego zasilania stacji bazowych budujących jego sieć. Dodatkowo, T‑Mobile wykorzystuje rozwiązania IoT do wspierania lokalnych społeczności, m.in. projektami inteligentnego zarządzania logistyką, utylizacji odpadów komunalnych lub kompleksowymi rozwiązaniami precyzyjnego diagnozowania źródeł zanieczyszczeń powietrza w miejscowościach.
Więcej informacji można znaleźć na stronie https://biznes.t-mobile.pl/.

źródło: T-Mobile